Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz identyfikacja „Dobrych praktyk” wykorzystania kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych opracowanych w ramach Projektu enviDMS

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
149.9 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2017-01-05 15:39
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
801.7 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2017-01-05 15:39
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ
Rozmiar pliku
1.0 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-SOPZ.pdf
Data publikacji
2017-01-05 15:39
FILE
Nazwa
Załączniki do Szczegołowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 7z
Rozmiar pliku
391.3 KB
Nazwa pliku
Zalaczniki-do-Szczegolowego-Opisu-Przedmiotu-Zamowienia.-7z.7z
Data publikacji
2017-01-05 15:39
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
519.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2017-01-05 15:39
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar pliku
89.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Formularz-ofertowy.docx
Data publikacji
2017-01-05 15:39
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego
Rozmiar pliku
87.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2017-01-05 15:39
PDF
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)
Rozmiar pliku
142.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Jednolity-europejski-dokument-zamowienia-ESPD.pdf
Data publikacji
2017-01-05 15:39
FILE
Nazwa
Załącznik nr 4A do SWIZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)
Rozmiar pliku
95.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4A-do-SWIZ-Jednolity-europejski-dokument-zamowienia-ESPD.xml
Data publikacji
2017-01-05 15:39
PDF
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Instrukcja wypełnienia JEDZ
Rozmiar pliku
89.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Instrukcja-wypelnienia-JEDZ.pdf
Data publikacji
2017-01-05 15:39
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
87.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2017-01-05 15:39
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
76.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc
Data publikacji
2017-01-05 15:39
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób
Rozmiar pliku
88.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.docx
Data publikacji
2017-01-05 15:39
DOC
Nazwa
Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy
Rozmiar pliku
87.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Oswiadczenie-wykonawcy.docx
Data publikacji
2017-01-05 15:39
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 1.02.2017
Rozmiar pliku
1.1 MB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-1.02.2017.pdf
Data publikacji
2017-02-03 15:33
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.02.2017
Rozmiar pliku
388.0 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-14.02.2017.pdf
Data publikacji
2017-02-14 15:56
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 24.02.2017
Rozmiar pliku
228.4 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-z-dnia-24.02.2017.pdf
Data publikacji
2017-02-24 15:47
Rejestr zmian