Opracowanie programu działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
139.9 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2017-03-22 18:39
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
235.2 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2017-03-22 18:39
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Rozmiar pliku
124.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.docx
Data publikacji
2017-03-22 18:39
DOC
Nazwa
Załacznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
263.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.docx
Data publikacji
2017-03-22 18:39
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
170.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2017-03-22 18:39
FILE
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ espd GUGiK [9]
Rozmiar pliku
120.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-JEDZ-espd-GUGiK-9.xml
Data publikacji
2017-03-22 18:39
PDF
Nazwa
Załącznik nr 4a do SIWZ - pdf espd-reguest GUGiK [9]
Rozmiar pliku
89.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4a-do-SIWZ-pdf-espd-reguest-GUGiK-9.pdf
Data publikacji
2017-03-22 18:39
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ
Rozmiar pliku
151.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Instrukcja-wypelniania-JEDZ.docx
Data publikacji
2017-03-22 18:39
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
193.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc
Data publikacji
2017-03-22 18:39
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
169.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc
Data publikacji
2017-03-22 18:39
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
Rozmiar pliku
209.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob-skierowanych-przez-wykonawce-do-realizacji-zamowienia.doc
Data publikacji
2017-03-22 18:39
DOC
Nazwa
Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie art.24
Rozmiar pliku
168.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Oswiadczenie-art.24.doc
Data publikacji
2017-03-22 18:39
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Wzór wykazu podwykonawców
Rozmiar pliku
194.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Formularza-ofertowego-Wzor-wykazu-podwykonawcow.doc
Data publikacji
2017-03-22 18:39
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego - Wzór wykazu wykonanych dodatkowych usług
Rozmiar pliku
160.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Formularza-ofertowego-Wzor-wykazu-wykonanych-dodatkowych-uslug.doc
Data publikacji
2017-03-22 18:39
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór protokołu odbioru
Rozmiar pliku
295.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru.doc
Data publikacji
2017-03-22 18:39
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 05.04.2017
Rozmiar pliku
183.1 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-05.04.2017.pdf
Data publikacji
2017-04-05 15:00
PDF
Nazwa
Zmiana terminu otwarcia ofert z dnia 27.04.2017
Rozmiar pliku
171.6 KB
Nazwa pliku
Zmiana-terminu-otwarcia-ofert-z-dnia-27.04.2017.pdf
Data publikacji
2017-04-27 12:11
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.04.2017
Rozmiar pliku
70.1 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-27.04.2017.pdf
Data publikacji
2017-04-28 14:05
PDF
Nazwa
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 22.05.2017
Rozmiar pliku
265.3 KB
Nazwa pliku
Zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert-z-dnia-22.05.2017.pdf
Data publikacji
2017-05-23 11:03
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.05.2017
Rozmiar pliku
67.8 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-26.05.2017.pdf
Data publikacji
2017-05-26 10:22
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 21.06.2017
Rozmiar pliku
639.1 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-21.06.2017.pdf
Data publikacji
2017-06-21 15:16
PDF
Nazwa
SIWZ z dnia 21.06.2017
Rozmiar pliku
703.6 KB
Nazwa pliku
SIWZ-z-dnia-21.06.2017.pdf
Data publikacji
2017-06-21 15:17
PDF
Nazwa
Opis Przedmiotu Zamówienia z dnia 21.06.2017
Rozmiar pliku
713.4 KB
Nazwa pliku
Opis-Przedmiotu-Zamowienia-z-dnia-21.06.2017.pdf
Data publikacji
2017-06-21 15:18
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy z dnia 21.06.2017
Rozmiar pliku
469.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy-z-dnia-21.06.2017.pdf
Data publikacji
2017-06-21 15:25
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego z dnia 21.06.2017
Rozmiar pliku
173.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-z-dnia-21.06.2017.docx
Data publikacji
2017-06-21 15:26
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do OPZ - System Identyfikacji Wizualnej GUGiK
Rozmiar pliku
8.5 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-OPZ-System-Identyfikacji-Wizualnej-GUGiK.pdf
Data publikacji
2017-06-21 15:27
FILE
Nazwa
Załącznik nr 2 do OPZ - Logotyp ZSIN Faza I
Rozmiar pliku
1.9 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-OPZ-Logotyp-ZSIN-Faza-I.zip
Data publikacji
2017-06-21 15:27
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do OPZ - Studium wykonalności projektu CAPAP
Rozmiar pliku
43.5 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-OPZ-Studium-wykonalnosci-projektu-CAPAP.pdf
Data publikacji
2017-06-21 15:30
PDF
Nazwa
Załącznik nr 4 do OPZ - Studium wykonalności projektu ZSIN Faza II
Rozmiar pliku
3.6 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-OPZ-Studium-wykonalnosci-projektu-ZSIN-Faza-II.pdf
Data publikacji
2017-06-21 15:31
PDF
Nazwa
Załącznik nr 5 do OPZ - Studium wykonalności projektu KGESUT
Rozmiar pliku
13.1 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-OPZ-Studium-wykonalnosci-projektu-KGESUT.pdf
Data publikacji
2017-06-21 15:33
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do OPZ - Główne założenia polityki informacyjno-promocyjnej GUGiK
Rozmiar pliku
444.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-OPZ-Glowne-zalozenia-polityki-informacyjno-promocyjnej-GUGiK.doc
Data publikacji
2017-06-21 15:33
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór protokołu odbioru
Rozmiar pliku
242.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru.pdf
Data publikacji
2017-06-21 15:34
PDF
Nazwa
Załącznik nr 4 do Umowy - Wzór wezwania
Rozmiar pliku
251.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-Umowy-Wzor-wezwania.pdf
Data publikacji
2017-06-21 15:34
PDF
Nazwa
Załącznik nr 5 do Umowy - Wzór propozycji
Rozmiar pliku
324.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-Umowy-Wzor-propozycji.pdf
Data publikacji
2017-06-21 15:35
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.06.2017
Rozmiar pliku
93.7 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-21.06.2017.pdf
Data publikacji
2017-06-24 10:00
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 30.06.2017
Rozmiar pliku
516.9 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-30.06.2017.pdf
Data publikacji
2017-06-30 13:51
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.07.2017
Rozmiar pliku
462.1 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-11.07.2017.pdf
Data publikacji
2017-07-12 11:28
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
264.5 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2017-08-18 15:19
Rejestr zmian