Pomiar podstawowej osnowy magnetycznej na obszarze kraju wraz z opracowaniem wyników

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
348.3 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2017-06-02 16:12
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
815.4 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2017-06-02 16:12
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Rozmiar pliku
219.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
Data publikacji
2017-06-02 16:12
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do OPZ - Rozmieszczenie punktów
Rozmiar pliku
333.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-OPZ-Rozmieszczenie-punktow.pdf
Data publikacji
2017-06-02 16:12
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do OPZ - Schemat aplikacyjny bazy danych PRPOG
Rozmiar pliku
292.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-OPZ-Schemat-aplikacyjny-bazy-danych-PRPOG.pdf
Data publikacji
2017-06-02 16:12
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
20.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2017-06-02 16:12
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego
Rozmiar pliku
18.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2017-06-02 16:12
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
257.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2017-06-02 16:12
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar pliku
22.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.docx
Data publikacji
2017-06-02 16:12
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar pliku
23.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu.docx
Data publikacji
2017-06-02 16:12
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu osób
Rozmiar pliku
47.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.doc
Data publikacji
2017-06-02 16:12
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi
Rozmiar pliku
36.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-narzedzi.doc
Data publikacji
2017-06-02 16:12
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
19.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2017-06-02 16:12
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.06.2017
Rozmiar pliku
366.1 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-14.06.2017.pdf
Data publikacji
2017-06-20 10:49
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
219.9 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2017-06-28 12:56
Rejestr zmian