Realizacja usług szkoleniowych dla zespołów projektowych projektów K-GESUT, ZSIN-Faza II i CAPAP

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
1008.6 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2017-06-19 22:08
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
2.3 MB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2017-06-19 22:08
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ
Rozmiar pliku
584.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-SOPZ.pdf
Data publikacji
2017-06-19 22:08
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1A do SOPZ - Wykaz szkoleń
Rozmiar pliku
372.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1A-do-SOPZ-Wykaz-szkolen.doc
Data publikacji
2017-06-19 22:08
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Umowy
Rozmiar pliku
551.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-Umowy.pdf
Data publikacji
2017-06-19 22:08
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do Umowy (Załącznika nr 2 do SIWZ) - Wzór ankiety oceniającej
Rozmiar pliku
212.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Zalacznika-nr-2-do-SIWZ-Wzor-ankiety-oceniajacej.pdf
Data publikacji
2017-06-19 22:08
PDF
Nazwa
Załącznik nr 4 do Umowy (Załącznika nr 2 do SIWZ) - Wzór protokołu odbioru
Rozmiar pliku
322.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-Umowy-Zalacznika-nr-2-do-SIWZ-Wzor-protokolu-odbioru.pdf
Data publikacji
2017-06-19 22:08
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
167.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2017-06-19 22:08
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3A do Formularza ofertowego - Wzór wykazu podwykonawców
Rozmiar pliku
195.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3A-do-Formularza-ofertowego-Wzor-wykazu-podwykonawcow.doc
Data publikacji
2017-06-19 22:08
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3B do Formularza ofertowego - Wykaz szkoleniowców z punktowanym doświadczeniem
Rozmiar pliku
176.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3B-do-Formularza-ofertowego-Wykaz-szkoleniowcow-z-punktowanym-doswiadczeniem.doc
Data publikacji
2017-06-19 22:08
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar pliku
151.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.docx
Data publikacji
2017-06-19 22:08
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar pliku
152.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu.docx
Data publikacji
2017-06-19 22:08
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu osób
Rozmiar pliku
172.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.doc
Data publikacji
2017-06-19 22:08
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
158.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc
Data publikacji
2017-06-19 22:08
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór gwarancji należytego wykonania umowy
Rozmiar pliku
56.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-gwarancji-nalezytego-wykonania-umowy.doc
Data publikacji
2017-06-19 22:08
DOC
Nazwa
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
151.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2017-06-19 22:08
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 12 lipca 2017
Rozmiar pliku
389.1 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-12-lipca-2017.pdf
Data publikacji
2017-07-12 15:13
PDF
Nazwa
SIWZ tekst ujednolicony - po zmianach z dnia 12 lipca 2017
Rozmiar pliku
1.9 MB
Nazwa pliku
SIWZ-tekst-ujednolicony-po-zmianach-z-dnia-12-lipca-2017.pdf
Data publikacji
2017-07-12 15:13
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ - po zmianach z dnia 12 lipca 2017
Rozmiar pliku
614.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-SOPZ-po-zmianach-z-dnia-12-lipca-2017.pdf
Data publikacji
2017-07-12 15:13
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1A do SOPZ - Wykaz szkoleń -po zmianach z dnia 12 lipca 2017
Rozmiar pliku
403.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1A-do-SOPZ-Wykaz-szkolen-po-zmianach-z-dnia-12-lipca-2017.pdf
Data publikacji
2017-07-12 15:14
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Umowy - po zmianach z dnia 12 lipca 2017
Rozmiar pliku
532.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-Umowy-po-zmianach-z-dnia-12-lipca-2017.pdf
Data publikacji
2017-07-12 15:14
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - po zmianach z dnia 12 lipca 2017
Rozmiar pliku
173.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-po-zmianach-z-dnia-12-lipca-2017.docx
Data publikacji
2017-07-12 15:15
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3B do Formularza Ofertowego - Wykaz szkoleniowców z punktowanym doświadczeniem - po zmianach z dnia 12 lipca 2017
Rozmiar pliku
176.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3B-do-Formularza-Ofertowego-Wykaz-szkoleniowcow-z-punktowanym-doswiadczeniem-po-zmianach-z-dnia-12-lipca-2017.doc
Data publikacji
2017-07-12 15:15
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - po zmianach z dnia 12 lipca 2017
Rozmiar pliku
172.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob-ktore-beda-uczestniczyc-w-wykonaniu-zamowienia-po-zmianach-z-dnia-12-lipca-2017.doc
Data publikacji
2017-07-12 15:15
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług - po zmianach z dnia 12 lipca 2017
Rozmiar pliku
158.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug-po-zmianach-z-dnia-12-lipca-2017.doc
Data publikacji
2017-07-12 15:16
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12 lipca 2017
Rozmiar pliku
302.9 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-12-lipca-2017.pdf
Data publikacji
2017-07-12 15:24
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14.07.2017
Rozmiar pliku
211.3 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-14.07.2017.pdf
Data publikacji
2017-07-17 13:16
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 20.07.2017
Rozmiar pliku
384.5 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-20.07.2017.pdf
Data publikacji
2017-07-20 15:20
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.07.2017
Rozmiar pliku
389.8 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-25.07.2017.pdf
Data publikacji
2017-07-25 16:17
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 19.09.2017
Rozmiar pliku
346.8 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-z-dnia-19.09.2017.pdf
Data publikacji
2017-09-19 15:13
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 19.09.2017
Rozmiar pliku
349.9 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-z-dnia-19.09.2017.pdf
Data publikacji
2017-09-19 15:14
Rejestr zmian