Weryfikacja realizacji procesu dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do obowiązującego modelu danych GESUT

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
139.7 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2017-03-30 16:38
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
287.6 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2017-03-30 16:38
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ i do Umowy - SOPZ
Rozmiar pliku
294.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-i-do-Umowy-SOPZ.pdf
Data publikacji
2017-03-30 16:38
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do OPZ - Wykaz Lokalizacji (Produkty Etapu A)
Rozmiar pliku
89.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-OPZ-Wykaz-Lokalizacji-Produkty-Etapu-A.pdf
Data publikacji
2017-03-30 16:38
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do OPZ - Wykaz Lokalizacji zamówień opcjonalnych dla Produktów Etapu A
Rozmiar pliku
83.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-OPZ-Wykaz-Lokalizacji-zamowien-opcjonalnych-dla-Produktow-Etapu-A.pdf
Data publikacji
2017-03-30 16:38
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do OPZ - Wykaz Lokalizacji (Produkty Etapu B)
Rozmiar pliku
94.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-OPZ-Wykaz-Lokalizacji-Produkty-Etapu-B.pdf
Data publikacji
2017-03-30 16:38
PDF
Nazwa
Załącznik nr 4 do OPZ - Wykaz systemów
Rozmiar pliku
96.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-OPZ-Wykaz-systemow.pdf
Data publikacji
2017-03-30 16:38
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Umowy
Rozmiar pliku
267.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-Umowy.pdf
Data publikacji
2017-03-30 16:38
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
205.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.doc
Data publikacji
2017-03-30 16:38
PDF
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - ESPD - JEDZ (wersja PDF)
Rozmiar pliku
85.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-ESPD-JEDZ-wersja-PDF.pdf
Data publikacji
2017-03-30 16:38
FILE
Nazwa
Załącznik nr 4A do SIWZ - ESPD - JEDZ (wersja XML)
Rozmiar pliku
121.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4A-do-SIWZ-ESPD-JEDZ-wersja-XML.xml
Data publikacji
2017-03-30 16:38
PDF
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Instrukcja wypelnienia JEDZ
Rozmiar pliku
107.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Instrukcja-wypelnienia-JEDZ.pdf
Data publikacji
2017-03-30 16:38
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
151.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2017-03-30 16:38
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
163.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc
Data publikacji
2017-03-30 16:38
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób
Rozmiar pliku
212.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.doc
Data publikacji
2017-03-30 16:38
DOC
Nazwa
Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie art.24
Rozmiar pliku
151.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Oswiadczenie-art.24.docx
Data publikacji
2017-03-30 16:38
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 04.05.2017
Rozmiar pliku
1.1 MB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-04.05.2017.pdf
Data publikacji
2017-05-04 15:51
PDF
Nazwa
Załacznik nr 1 do SIWZ i do Umowy po zmianach z dnia 04.05.2017
Rozmiar pliku
2.0 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-i-do-Umowy-po-zmianach-z-dnia-04.05.2017.pdf
Data publikacji
2017-05-04 15:52
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dnia 09.05.2017
Rozmiar pliku
427.4 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-09.05.2017.pdf
Data publikacji
2017-05-09 15:38
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.05.2017
Rozmiar pliku
68.0 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-09.05.2017.pdf
Data publikacji
2017-05-11 15:57
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.05.2017
Rozmiar pliku
385.7 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-15.05.2017.pdf
Data publikacji
2017-05-16 15:19
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 09.06.2017
Rozmiar pliku
305.5 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-z-dnia-09.06.2017.pdf
Data publikacji
2017-06-09 14:29
Rejestr zmian