Zakup usług serwisowych urządzeń IBM

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
145.2 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2017-03-08 13:26
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
187.0 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2017-03-08 13:26
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ
Rozmiar pliku
107.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-SOPZ.pdf
Data publikacji
2017-03-08 13:26
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
85.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2017-03-08 13:26
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar pliku
21.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Formularz-ofertowy.docx
Data publikacji
2017-03-08 13:26
PDF
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - ESPD (JEDZ) wersja PDF
Rozmiar pliku
157.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-ESPD-JEDZ-wersja-PDF.pdf
Data publikacji
2017-03-08 13:26
FILE
Nazwa
Załącznik nr 4A do SIWZ - ESPD (JEDZ) request wersja XML
Rozmiar pliku
121.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4A-do-SIWZ-ESPD-JEDZ-request-wersja-XML.xml
Data publikacji
2017-03-08 13:26
PDF
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Instrukcja wypełnienia ESPD (JEDZ)
Rozmiar pliku
36.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Instrukcja-wypelnienia-ESPD-JEDZ.pdf
Data publikacji
2017-03-08 13:26
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
20.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2017-03-08 13:26
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
38.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.doc
Data publikacji
2017-03-08 13:26
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie art.24
Rozmiar pliku
36.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Oswiadczenie-art.24.doc
Data publikacji
2017-03-08 13:26
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 13.04.2017
Rozmiar pliku
247.6 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-13.04.2017.pdf
Data publikacji
2017-04-13 15:38
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dnia 18.04.2017
Rozmiar pliku
335.0 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-18.04.2017.pdf
Data publikacji
2017-04-18 13:11
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.04.2017
Rozmiar pliku
68.5 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-18.04.2017.pdf
Data publikacji
2017-04-20 14:00
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.04.2017
Rozmiar pliku
307.8 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-21.04.2017.pdf
Data publikacji
2017-04-25 17:24
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 16.05.2017
Rozmiar pliku
303.0 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-z-dnia-16.05.2017.pdf
Data publikacji
2017-05-16 15:25
Rejestr zmian