Zakup usług wsparcia na oprogramowanie Trend Micro Deep Security

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
140.2 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2017-10-09 11:46
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
458.3 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2017-10-09 11:46
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Rozmiar pliku
457.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.pdf
Data publikacji
2017-10-09 11:46
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
282.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2017-10-09 11:46
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
34.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2017-10-09 11:46
FILE
Nazwa
Załącznik nr 4a do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
Rozmiar pliku
121.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4a-do-SIWZ-Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-JEDZ.xml
Data publikacji
2017-10-09 11:46
PDF
Nazwa
Załącznik nr 4b do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
Rozmiar pliku
577.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4b-do-SIWZ-Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-JEDZ.pdf
Data publikacji
2017-10-09 11:46
PDF
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ
Rozmiar pliku
171.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Instrukcja-wypelniania-JEDZ.pdf
Data publikacji
2017-10-09 11:46
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o orzeczeniu zakazu oraz o wyroku, decyzji administracyjnej
Rozmiar pliku
28.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-orzeczeniu-zakazu-oraz-o-wyroku,-decyzji-administracyjnej.docx
Data publikacji
2017-10-09 11:46
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
36.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2017-10-09 11:46
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu usług
Rozmiar pliku
17.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-uslug.docx
Data publikacji
2017-10-09 11:46
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy - Wzór protokołu odbioru
Rozmiar pliku
359.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru.pdf
Data publikacji
2017-10-09 11:46
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór protokołu odbioru przedmiotu Umowy
Rozmiar pliku
359.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru-przedmiotu-Umowy.pdf
Data publikacji
2017-10-09 11:46
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.11.2017
Rozmiar pliku
234.9 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-17.11.2017.pdf
Data publikacji
2017-11-17 13:00
PDF
Nazwa
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar pliku
238.7 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Data publikacji
2017-11-22 13:39
Rejestr zmian