Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
121.9 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2017-09-27 11:14
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
462.6 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2017-09-27 11:14
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Rozmiar pliku
545.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.pdf
Data publikacji
2017-09-27 11:14
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
422.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2017-09-27 11:14
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
35.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2017-09-27 11:14
PDF
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Rozmiar pliku
588.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia.pdf
Data publikacji
2017-09-27 11:14
FILE
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Rozmiar pliku
121.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia.xml
Data publikacji
2017-09-27 11:14
PDF
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ
Rozmiar pliku
169.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Instrukcja-wypelniania-JEDZ.pdf
Data publikacji
2017-09-27 11:14
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu usług
Rozmiar pliku
17.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-wykazu-uslug.docx
Data publikacji
2017-09-27 11:14
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o orzeczeniu zakazu oraz o wyroku, decyzji administracyjnej
Rozmiar pliku
28.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-orzeczeniu-zakazu-oraz-o-wyroku,-decyzji-administracyjnej.docx
Data publikacji
2017-09-27 11:14
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
36.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2017-09-27 11:14
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy - Wzór protokołu odbioru
Rozmiar pliku
359.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru.pdf
Data publikacji
2017-09-27 11:14
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór protokołu odbioru przedmiotu Umowy
Rozmiar pliku
360.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru-przedmiotu-Umowy.pdf
Data publikacji
2017-09-27 11:14
PDF
Nazwa
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 09.10.2017
Rozmiar pliku
260.3 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-09.10.2017.pdf
Data publikacji
2017-10-09 11:55
PDF
Nazwa
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 13.10.2017
Rozmiar pliku
350.0 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-13.10.2017.pdf
Data publikacji
2017-10-13 12:18
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar pliku
198.4 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
Data publikacji
2017-11-08 09:14
PDF
Nazwa
Informacja o wyborze oferty
Rozmiar pliku
248.4 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2017-11-24 16:42
Rejestr zmian