2018 Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp

Page

Dostawa oprogramowania na potrzeby GUGiK14-12-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-oprogramowania-na-potrzeby-gugik Numer referencyjny: BDG-I.2611.5.2018
Page

Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii12-12-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslug-sportowo-rekreacyjnych-dla-pracownikow-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii Numer referencyjny: BDG-K.2611.6.2018
Page

Zakup wyposażenia dla urządzeń Next-Generation Firewalls11-12-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-wyposazenia-dla-urzadzen-next-generation-firewalls Numer referencyjny: IZ-USIG.2611.8.2018
Page

Zakup drobnego sprzętu na potrzeby Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej06-12-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-drobnego-sprzetu-na-potrzeby-departamentu-geodezji,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej Numer referencyjny: GI-GSOP.2611.11.2018
Page

Konserwacja instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej w okresie 24 miesięcy04-12-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/konserwacja-instalacji-klimatyzacyjnej-i-wentylacyjnej-w-okresie-24-miesiecy2 Numer referencyjny: BDG-A.2611.31.2018
Page

Naprawa urządzeń UPS w Centrum Zarządzającym systemu ASG-EUPOS w Warszawie23-11-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/naprawa-urzadzen-ups-w-centrum-zarzadzajacym-systemu-asg-eupos-w-warszawie Numer referencyjny: GI-GSOP.2611.10.2018
Page

Dostawa bonów towarowych o łącznej wartości 65 000 zł, dla pracowników i emerytów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii23-11-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-bonow-towarowych-o-lacznej-wartosci-65-000-zl,-dla-pracownikow-i-emerytow-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii Numer referencyjny: BDG-K.2611.5.2018
Page

Wykonanie przebudowy przyłącza wodociągowego o średnicy DN40 na DN80 znajdującego się w budynku magazynowym położonym w Lesznowoli przy ul. Wojska Polskiego 8121-11-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wykonanie-przebudowy-przylacza-wodociagowego-o-srednicy-dn40-na-dn80-znajdujacego-sie-w-budynku-magazynowym-polozonym-w-lesznowoli-przy-ul.-wojska-polskiego-81 Numer referencyjny: BDG-A.2611.30.2018
Page

Recenzja „Wykazu obcojęzycznych form nazw ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” dla języka angielskiego21-11-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/recenzja-wykazu-obcojezycznych-form-nazw-wazniejszych-obiektow-geograficznych-polozonych-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej-dla-jezyka-angielskiego Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.10.2018
Page

Kalibracja i montaż sprzętu GNSS (Global Navigation Satellite Systems) na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS13-11-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/kalibracja-i-montaz-sprzetu-gnss-global-navigation-satellite-systems-na-potrzeby-modernizacji-systemu-asg-eupos Numer referencyjny: GI-GSOP.2611.6.2018
Page

Dostawa oleju opałowego i napędowego08-11-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-oleju-opalowego-i-napedowego Numer referencyjny: BDG-A.2611.28.2018
Page

Konserwacja instalacji elektrycznej w budynkach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w okresie 24 miesięcy08-11-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/konserwacja-instalacji-elektrycznej-w-budynkach-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii-w-okresie-24-miesiecy Numer referencyjny: BDG-A.2611.26.2018
Page

Konserwacja instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej w okresie 24 miesięcy08-11-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/konserwacja-instalacji-klimatyzacyjnej-i-wentylacyjnej-w-okresie-24-miesiecy Numer referencyjny: BDG-A.2611.27.2018
Page

Opracowanie merytoryczne wykazu polskich nazw budowli z obszaru Europy Wschodniej07-11-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/gi-topo.2611.7.2018 Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.7.2018
Page

Opracowanie merytoryczne zasad transliteracji i transkrypcji nazw geograficznych dla języka mongolskiego (w piśmie mongolskim)07-11-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-merytoryczne-zasad-transliteracji-i-transkrypcji-nazw-geograficznych-dla-jezyka-mongolskiego-w-pismie-mongolskim Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.8.2018
Page

Konserwacja elektronicznych systemów zabezpieczeń budynku Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w okresie 24 miesięcy05-11-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/konserwacja-elektronicznych-systemow-zabezpieczen-budynku-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii-w-okresie-24-miesiecy Numer referencyjny: BDG-A.2611.25.2018
Page

Konserwacja kotłów grzewczych i instalacja CO w okresie 24 miesięcy05-11-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/konserwacje-kotlow-grzewczych-i-instalacji-co-w-okresie-24-miesiecy Numer referencyjny: BDG-A.2611.22.2018
Page

Remont pomieszczeń, w tym malowanie i wymiana wykładziny podłogowej w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 225-09-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/remont-pomieszczen,-w-tym-malowanie-i-wymiana-wykladziny-podlogowej-w-siedzibie-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii,-ul.-wspolna-2 Numer referencyjny: BDG-A.2611.16.2018
Page

Opracowanie form dopełniaczy, miejscowników i przymiotników dla polskich nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”19-09-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-form-dopelniaczy,-miejscownikow-i-przymiotnikow-dla-polskich-nazw-zawartych-w-urzedowym-wykazie-polskich-nazw-geograficznych-swiata Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.6.2018
Page

Analiza oraz opiniowanie opracowań i produktów w zakresie generalizacji danych przestrzennych06-09-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/analiza-oraz-opiniowanie-opracowan-i-produktow-w-zakresie-generalizacji-danych-przestrzennych Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.3.2018
Page

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.27-07-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wykonanie-i-dostawa-materialow-promocyjnych-dla-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii. Numer referencyjny: SWZ.2611.5.2018
Page

Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”25-07-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-oryginalnych-zapisow-nielacinskich-dla-nazw-zawartych-w-urzedowym-wykazie-polskich-nazw-geograficznych-swiata Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.5.2018
Page

Opracowanie merytoryczne wykazu polskich nazw budowli z obszaru Europy Wschodniej, tj. Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii20-07-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-merytoryczne-wykazu-polskich-nazw-budowli-z-obszaru-europy-wschodniej,-tj.-bialorusi,-ukrainy,-litwy,-lotwy-i-estonii Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.4.2018
Page

Opracowanie zasad transliteracji i transkrypcji nazw gegraficznych09-07-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-zasad-transliteracji-i-transkrypcji-nazw-gegraficznych Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.2.2018
Page

Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2018 r07-06-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-merytoryczne-materialow-na-potrzeby-dzialalnosci-komisji-standaryzacji-nazw-geograficznych-poza-granicami-rzeczypospolitej-polskiej-przy-glownym-geodecie-kraju-ksng-w-2018-r Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.1.2018
Page

Opieka serwisowa i wsparcie techniczne dla oprogramowania09-03-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opieka-serwisowa-i-wsparcie-techniczne-dla-oprogramowania Numer referencyjny: GI-FOTO.2611.5.2018
Page

Usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego bez weryfikacji, z weryfikacją, i ustnego z języków obcych na język polski i z języka polskiego na języki obce oraz weryfikacja tłumaczeń06-03-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/uslugi-w-zakresie-tlumaczenia-pisemnego-bez-weryfikacji,-z-weryfikacja,-i-ustnego-z-jezykow-obcych-na-jezyk-polski-i-z-jezyka-polskiego-na-jezyki-obce-oraz-weryfikacja-tlumaczen Numer referencyjny: SWZ.2611.2.2018
Page

Wykonywanie zadań zleconych z zakresu ochrony informacji niejawnych23-02-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wykonywanie-zadan-zleconych-z-zakresu-ochrony-informacji-niejawnych Numer referencyjny: SO.2611.1.2018
Page

Wykonanie robót budowlanych remontowych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej w lokalu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii znajdującym się w budynku biurowym położonym w Warszawie przy ul. Kruczej 38/4216-01-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wykonanie-robot-budowlanych-remontowych-w-zakresie-instalacji-wentylacji-mechanicznej-w-lokalu-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii-znajdujacym-sie-w-budynku-biurowym-polozonym-w-warszawie-przy-ul.-kruczej-3842 Numer referencyjny: BDG-A.2611.1.2018
Rejestr zmian