2018 Powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp

Uprzejmie informujemy, iż do postępowań wszczętych od dnia 18.04.2018 r. których wartości przekraczają kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp istnieje obowiązek przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, oraz podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z powyższym prosimy o dokładną analizę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w której zawarto szczegółowe informację dotyczące składania przedmiotowego dokumentu.

Page

Opracowanie cyfrowej ortofotomapy27-12-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-cyfrowej-ortofotomapy Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.35.2018.GI
Page

Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w okresie 24 miesięcy29-11-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/obsluga-informatyczna-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii-w-okresie-24-miesiecy Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.34.2018.BDG
Page

Sprzątanie lokali biurowo-magazynowych oraz utrzymanie zieleni i terenów utwardzonych na nieruchomościach użytkowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w 2019 r28-11-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/sprzatanie-lokali-biurowo-magazynowych-oraz-utrzymanie-zieleni-i-terenow-utwardzonych-na-nieruchomosciach-uzytkowanych-przez-glowny-urzad-geodezji-i-kartografii-w-2019-r Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.32.2018.BDG
Page

Świadczenie usług wsparcia pogwarancyjnego podsystemu bezpieczeństwa28-11-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslug-wsparcia-pogwarancyjnego-podsystemu-bezpieczenstwa Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.31.2018.IZ
Page

Usługa wsparcia technicznego dla dwóch macierzy HPE 3PAR StoreServ 7200 oraz trzech serwerów ASG-EUPOS20-11-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/usluga-wsparcia-technicznego-dla-dwoch-macierzy-hpe-3par-storeserv-7200-oraz-trzech-serwerow-asg-eupos Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.27.2018.GI
Page

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski15-11-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-polski2 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.22.2018.GI
Page

Zakup usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej13-11-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-uslug-serwisowych-dla-infrastruktury-sprzetowej Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.28.2018.IZ
Page

Druk Atlasu geograficznego Polski dla niewidomych i słabowidzących06-11-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/druk-atlasu-geograficznego-polski-dla-niewidomych-i-slabowidzacych Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.26.2018.GI
Page

Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware23-10-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-uslug-wsparcia-na-oprogramowanie-vmware Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.23.2018.IZ
Page

Zakup usług wsparcia na oprogramowanie Trend Micro Deep Security23-10-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-uslug-wsparcia-na-oprogramowanie-trend-micro-deep-security Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.24.2018.IZ
Page

Rozbudowa oprogramowania systemowego sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS24-09-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/rozbudowa-oprogramowania-systemowego-sieci-stacji-referencyjnych-asg-eupos Numer referencyjny: BO-ZP.2610.20.2018.GI
Page

Rozwój i administracja systemów informatycznych GUGiK20-09-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/rozwoj-i-administracja-systemow-informatycznych-gugik Numer referencyjny: BO-ZP.2610.21.2018.IZ
Page

Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego14-09-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/uslugi-administracji-oraz-asysty-technicznej-i-konserwacji-dla-uniwersalnego-modulu-mapowego Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.15.2018.IZ
Page

Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze części województw: dolnośląskiego. lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego. (obiekt 4734)29-08-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/przeglad,-inwentaryzacja-i-konserwacja-podstawowej-osnowy-geodezyjnej-na-obszarze-czesci-wojewodztw-dolnoslaskiego.-lubuskiego,-opolskiego-i-wielkopolskiego.-obiekt-4734 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.19.2018
Page

Dostawa serwerów oraz licencji oprogramowania do wirtualizacji23-08-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-serwerow-oraz-licencji-oprogramowania-do-wirtualizacji Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.18.2018.BDG
Page

Dostawa serwerów08-08-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-serwerow Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.17.2018.BDG
Page

Świadczenie usług serwisowych dla infrastruktury klimatyzacji, zasilania i monitoringu.24-07-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslug-serwisowych-dla-infrastruktury-klimatyzacji,-zasilania-i-monitoringu. Numer referencyjny: BO-ZP.2610.16.2018.IZ
Page

Świadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji dla infrastruktury Oracle24-07-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslug-asysty-technicznej-i-konserwacji-dla-infrastruktury-oracle Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.13.2018.IZ
Page

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski15-06-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-polski Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.11.2018.GI
Page

Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS04-06-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/sporzadzenie-projektu-technicznego-zageszczenia-sieci-stacji-referencyjnych-systemu-asg-eupos Numer referencyjny: BO-ZP.2610.9.2018.GI.ASG.EUPOS
Page

Dostawa infrastruktury wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektów CAPAP, ZSIN – Faza II, K-GESUT30-05-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-infrastruktury-wraz-ze-wsparciem-technicznym-w-ramach-projektow-capap,-zsin-faza-ii,-k-gesut Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.12.2018.IZ
Page

Zakup usługi utrzymania infrastruktury SIG29-05-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-uslugi-utrzymania-infrastruktury-sig Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.10.2018.IZ
Page

Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa dolnośląskiego oraz części województw: lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego (obiekt 4734)22-05-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/przeglad,-inwentaryzacja-i-konserwacja-podstawowej-osnowy-geodezyjnej-na-obszarze-wojewodztwa-dolnoslaskiego-oraz-czesci-wojewodztw-lubuskiego,-opolskiego-i-wielkopolskiego-obiekt-4734 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.8.2018
Page

Zakup licencji oprogramowania służącego do obsługi zadań Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej26-04-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-licencji-oprogramowania-sluzacego-do-obslugi-zadan-departamentu-geodezji,-kartografii-i-systemow-informacji-geograficznej Numer referencyjny: BO-ZP.2610.7.2018
Page

Rozbudowa odbiorników GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS26-04-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/rozbudowa-odbiornikow-gnss-na-potrzeby-modernizacji-systemu-asg-eupos Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.6.2018
Page

Zakup licencji oprogramowania specjalistycznego na potrzeby obsługi zadań Departamentu GI13-02-2018

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2018-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-licencji-oprogramowania-specjalistycznego-na-potrzeby-obslugi-zadan-departamentu-gi Numer referencyjny: BO-ZP.2610.2.2018.GI
Rejestr zmian