Dostawa serwerów oraz licencji oprogramowania do wirtualizacji

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
430.2 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2018-08-23 11:08
PDF
Nazwa
Załącznik numer 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Rozmiar pliku
332.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-numer-1-do-SIWZ-Opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
Data publikacji
2018-08-23 11:08
PDF
Nazwa
Załącznik numer 2 do SIWZ - Wzór umowy po weryfikacji RP
Rozmiar pliku
460.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-numer-2-do-SIWZ-Wzor-umowy-po-weryfikacji-RP.pdf
Data publikacji
2018-08-23 11:08
PDF
Nazwa
Załącznik numer 3 do Umowy - Wzór protokołu odbioru ilościowego
Rozmiar pliku
213.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-numer-3-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru-ilosciowego.pdf
Data publikacji
2018-08-23 11:08
PDF
Nazwa
Załącznik numer 4 do Umowy - Wzór protokołu odbioru Sprzętu
Rozmiar pliku
194.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-numer-4-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru-Sprzetu.pdf
Data publikacji
2018-08-23 11:08
PDF
Nazwa
Załącznik numer 5 do Umowy - Wzór protokołu odbioru przejściowego
Rozmiar pliku
194.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-numer-5-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru-przejsciowego.pdf
Data publikacji
2018-08-23 11:08
DOC
Nazwa
Załącznik numer 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
36.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-numer-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2018-08-23 11:08
DOC
Nazwa
Załącznik numer 3a do SIWZ - Formularz techniczny
Rozmiar pliku
38.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-numer-3a-do-SIWZ-Formularz-techniczny.docx
Data publikacji
2018-08-23 11:08
DOC
Nazwa
Załącznik numer 4 do SIWZ - Oświadczenie z art 24
Rozmiar pliku
19.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-numer-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-z-art-24.docx
Data publikacji
2018-08-23 11:08
DOC
Nazwa
Załącznik numer 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
40.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-numer-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2018-08-23 11:08
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
349.8 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2018-08-24 11:13
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.08.2018
Rozmiar pliku
19.5 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-24.08.2018.pdf
Data publikacji
2018-08-24 11:13
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 24.08.2018
Rozmiar pliku
295.2 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-24.08.2018.pdf
Data publikacji
2018-08-24 11:13
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SIWZ - 30.08.2018r
Rozmiar pliku
230.6 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ-30.08.2018r.pdf
Data publikacji
2018-08-30 14:55
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar pliku
322.8 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-.pdf
Data publikacji
2018-09-03 14:57
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
226.6 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2018-09-07 14:21
Rejestr zmian