Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w okresie 24 miesięcy

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
730.8 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2018-11-29 14:49
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
854.3 KB
Nazwa pliku
SIWZ-.pdf
Data publikacji
2018-11-29 14:49
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Rozmiar pliku
552.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
Data publikacji
2018-11-29 14:49
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
326.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2018-11-29 14:49
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar pliku
34.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Formularz-ofertowy.docx
Data publikacji
2018-11-29 14:49
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o warunkach udziału
Rozmiar pliku
21.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-warunkach-udzialu.docx
Data publikacji
2018-11-29 14:49
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Rozmiar pliku
20.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.docx
Data publikacji
2018-11-29 14:49
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług
Rozmiar pliku
37.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wykaz-wykonanych-uslug.doc
Data publikacji
2018-11-29 14:49
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób
Rozmiar pliku
43.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wykaz-osob.doc
Data publikacji
2018-11-29 14:49
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
35.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2018-11-29 14:49
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do Umowy - Opis infrastruktury teleinformatycznej
Rozmiar pliku
418.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Umowy-Opis-infrastruktury-teleinformatycznej.pdf
Data publikacji
2018-11-29 14:49
PDF
Nazwa
Załącznik nr 4 do Umowy
Rozmiar pliku
269.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-Umowy.pdf
Data publikacji
2018-11-29 14:49
PDF
Nazwa
Załącznik nr 5 do Umowy
Rozmiar pliku
269.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-Umowy.pdf
Data publikacji
2018-11-29 14:49
PDF
Nazwa
informacja z otwarcia ofert z dnia 07.12.2018
Rozmiar pliku
549.8 KB
Nazwa pliku
informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-2018.pdf
Data publikacji
2018-12-10 14:56
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar pliku
355.3 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Data publikacji
2018-12-13 12:05
Rejestr zmian