Opracowanie cyfrowej ortofotomapy

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
195.4 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2018-12-27 10:45
PDF
Nazwa
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar pliku
712.7 KB
Nazwa pliku
Specyfikacja-Istotnych-Warunkow-Zamowienia.pdf
Data publikacji
2018-12-27 10:45
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1a do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Rozmiar pliku
787.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1a-do-SIWZ-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.pdf
Data publikacji
2018-12-27 10:45
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1b do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Rozmiar pliku
785.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1b-do-SIWZ-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.pdf
Data publikacji
2018-12-27 10:45
FILE
Nazwa
Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia nr 1A
Rozmiar pliku
1.5 MB
Nazwa pliku
Zalaczniki-do-Szczegolowego-Opisu-Przedmiotu-Zamowienia-nr-1A.zip
Data publikacji
2018-12-27 10:45
FILE
Nazwa
Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia nr 1b
Rozmiar pliku
1.5 MB
Nazwa pliku
Zalaczniki-do-Szczegolowego-Opisu-Przedmiotu-Zamowienia-nr-1b.zip
Data publikacji
2018-12-27 10:45
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2a do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
865.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2a-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2018-12-27 10:45
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2b do SIWZ - Wzrór umowy
Rozmiar pliku
765.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2b-do-SIWZ-Wzror-umowy.pdf
Data publikacji
2018-12-27 10:46
DOC
Nazwa
Załącznik Nr 3a do SIWZ - Wzór formularza ofertowego część 1
Rozmiar pliku
38.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-Nr-3a-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-czesc-1.docx
Data publikacji
2018-12-27 10:45
DOC
Nazwa
Załącznik Nr 3b do SIWZ - Wzór formularza ofertowego część 2
Rozmiar pliku
39.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-Nr-3b-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-czesc-2.docx
Data publikacji
2018-12-27 10:45
DOC
Nazwa
Załącznik Nr 3c do SIWZ - Wzór formularza ofertowego część 3
Rozmiar pliku
38.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-Nr-3c-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-czesc-3.docx
Data publikacji
2018-12-27 10:45
DOC
Nazwa
Załącznik Nr 3d do SIWZ - Wzór formularza ofertowego część 4
Rozmiar pliku
39.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-Nr-3d-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-czesc-4.docx
Data publikacji
2018-12-27 10:45
FILE
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - espd-request
Rozmiar pliku
84.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-espd-request.zip
Data publikacji
2018-12-27 10:45
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o orzeczeniu zakazu oraz o wyroku, decyzji administracyjnej
Rozmiar pliku
27.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-orzeczeniu-zakazu-oraz-o-wyroku,-decyzji-administracyjnej.docx
Data publikacji
2018-12-27 10:45
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
35.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2018-12-27 10:45
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
17.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.docx
Data publikacji
2018-12-27 10:45
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osob
Rozmiar pliku
28.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.docx
Data publikacji
2018-12-27 10:45
DOC
Nazwa
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy
Rozmiar pliku
46.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Wzor-wykazu-narzedzi,-wyposazenia-i-urzadzen-technicznych-dostepnych-Wykonawcy.doc
Data publikacji
2018-12-27 10:46
FILE
Nazwa
Załącznik nr 10 do SIWZ - klucz publiczny oraz identyfikator postępowania
Rozmiar pliku
1.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-10-do-SIWZ-klucz-publiczny-oraz-identyfikator-postepowania.zip
Data publikacji
2018-12-27 10:45
PDF
Nazwa
Załącznik nr 11 do SIWZ - Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego_wzór
Rozmiar pliku
291.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-11-do-SIWZ-Instrukcja-Bezpieczenstwa-Przemyslowego_wzor.pdf
Data publikacji
2018-12-27 10:45
PDF
Nazwa
Zmiana SIWZ z dnia 07.01.19
Rozmiar pliku
545.8 KB
Nazwa pliku
Zmiana-SIWZ-z-dnia-07.01.19.pdf
Data publikacji
2019-01-09 14:01
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozmiar pliku
73.8 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
Data publikacji
2019-01-11 14:36
PDF
Nazwa
Wyjasnienia treści SIWZ
Rozmiar pliku
515.9 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ.pdf
Data publikacji
2019-01-18 09:46
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dn. 21.01.2019 r.
Rozmiar pliku
380.3 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dn.-21.01.2019-r..pdf
Data publikacji
2019-01-21 11:44
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert z dnia 31.01.2018
Rozmiar pliku
550.6 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-31.01.2018.pdf
Data publikacji
2019-02-01 14:14
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
221.7 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2019-03-28 12:08
Rejestr zmian