Rozwój i administracja systemów informatycznych GUGiK

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłosznie o zamówieniu
Rozmiar pliku
186.5 KB
Nazwa pliku
Oglosznie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2018-09-20 15:56
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
695.3 KB
Nazwa pliku
SIWZ-.pdf
Data publikacji
2018-09-20 15:56
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ i do Wzoru Umowy - OPZ
Rozmiar pliku
1.9 MB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-do-SIWZ-i-do-Wzoru-Umowy-OPZ.docx
Data publikacji
2018-09-20 15:56
DOC
Nazwa
Zalacznik nr 1 do OPZ - Prynycypia Archtiektoniczne SIG
Rozmiar pliku
44.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-OPZ-Prynycypia-Archtiektoniczne-SIG.docx
Data publikacji
2018-09-20 15:56
DOC
Nazwa
Zalacznik nr 2 do OPZ - Architektura SIG_v3.1
Rozmiar pliku
674.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-OPZ-Architektura-SIG_v3.1.docx
Data publikacji
2018-09-20 15:56
DOC
Nazwa
Zalacznik nr 3 do OPZ - Metodyka zarzadzania wymaganiami SIG
Rozmiar pliku
651.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-OPZ-Metodyka-zarzadzania-wymaganiami-SIG.docx
Data publikacji
2018-09-20 15:56
DOC
Nazwa
Zalacznik nr 4 do OPZ - Procesy biznesowe GUGiK
Rozmiar pliku
911.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-OPZ-Procesy-biznesowe-GUGiK.docx
Data publikacji
2018-09-20 15:56
FILE
Nazwa
Zalacznik nr 5 do OPZ - Przewodnik integratora
Rozmiar pliku
2.0 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-OPZ-Przewodnik-integratora.zip
Data publikacji
2018-09-20 15:56
PDF
Nazwa
Zalacznik nr 6 do OPZ - Metodyka testowania SIG v3
Rozmiar pliku
1.0 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-OPZ-Metodyka-testowania-SIG-v3.pdf
Data publikacji
2018-09-20 15:56
XLS
Nazwa
Zalacznik nr 7 do OPZ - Rejestr licencji_20180920
Rozmiar pliku
65.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-OPZ-Rejestr-licencji_20180920.xlsx
Data publikacji
2018-09-20 15:56
XLS
Nazwa
Zalacznik nr 8 do OPZ - Rejestr wymagań
Rozmiar pliku
43.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-OPZ-Rejestr-wymagan.xlsx
Data publikacji
2018-09-20 15:56
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
325.0 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-2-DO-SIWZ-Wzor-umowy.doc
Data publikacji
2018-09-20 15:56
DOC
Nazwa
Zalacznik nr 2 do Wzoru umowy - Zasady zamawiania i realizacji Usług
Rozmiar pliku
46.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Wzoru-umowy-Zasady-zamawiania-i-realizacji-Uslug.docx
Data publikacji
2018-09-20 15:56
DOC
Nazwa
Zalacznik nr 3 do Wzoru umowy - Procedury odbioru
Rozmiar pliku
35.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Wzoru-umowy-Procedury-odbioru.docx
Data publikacji
2018-09-20 15:56
DOC
Nazwa
Zalacznik nr 4 do Wzoru umowy - Warunki Gwarancyjne
Rozmiar pliku
31.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-Wzoru-umowy-Warunki-Gwarancyjne.docx
Data publikacji
2018-09-20 15:56
DOC
Nazwa
Zalacznik nr 5 do Wzoru umowy - Wzór Protokołu Odbioru
Rozmiar pliku
53.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-Wzoru-umowy-Wzor-Protokolu-Odbioru.doc
Data publikacji
2018-09-20 15:56
DOC
Nazwa
Zalacznik nr 6 do Wzoru umowy - Podrecznik szacowania
Rozmiar pliku
642.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-Wzoru-umowy-Podrecznik-szacowania.docx
Data publikacji
2018-09-20 15:56
DOC
Nazwa
Zalacznik nr 7 do Wzoru umowy - Maksymalny zakres danych osobowych w Zbiorach
Rozmiar pliku
33.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-Wzoru-umowy-Maksymalny-zakres-danych-osobowych-w-Zbiorach.docx
Data publikacji
2018-09-20 15:56
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
29.8 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-3-DO-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2018-09-20 15:56
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - JEDZ
Rozmiar pliku
121.2 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4-DO-SIWZ-JEDZ.xml
Data publikacji
2018-09-20 15:56
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - Wzor oświadczenia o orzeczeniu zakazu oraz o wyroku, decyzji administracyjnej
Rozmiar pliku
28.6 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-5-DO-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-orzeczeniu-zakazu-oraz-o-wyroku,-decyzji-administracyjnej.docx
Data publikacji
2018-09-20 15:56
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
20.7 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-6-DO-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2018-09-20 15:56
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - Wzór wykazu usług
Rozmiar pliku
20.8 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-7-DO-SIWZ-Wzor-wykazu-uslug.docx
Data publikacji
2018-09-20 15:56
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ - Wzór wykazu osób
Rozmiar pliku
34.3 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-8-DO-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.docx
Data publikacji
2018-09-20 15:56
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dn. 01.10.18
Rozmiar pliku
311.7 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dn.-01.10.18.pdf
Data publikacji
2018-10-01 13:14
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dn. 24.10.18
Rozmiar pliku
262.4 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dn.-24.10.18.pdf
Data publikacji
2018-10-24 15:22
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26.10.2018r
Rozmiar pliku
68.9 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu-z-dnia-26.10.2018r.pdf
Data publikacji
2018-10-26 10:59
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dn. 31.10.2018
Rozmiar pliku
262.1 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dn.-31.10.2018.pdf
Data publikacji
2018-10-31 14:31
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 03.11.2018
Rozmiar pliku
68.3 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu-z-dn.-03.11.2018.pdf
Data publikacji
2018-11-05 07:50
PDF
Nazwa
Wyjasnienia i zmiana treści SIWZ z dn. 08.11.2018
Rozmiar pliku
307.3 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dn.-08.11.2018.pdf
Data publikacji
2018-11-08 12:11
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 10.11.2018
Rozmiar pliku
68.9 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu-z-dn.-10.11.2018.pdf
Data publikacji
2018-11-13 07:50
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar pliku
202.9 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
Data publikacji
2018-11-15 14:35
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
341.3 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2018-12-10 14:32
Rejestr zmian