Usługi administracji oraz asysty technicznej i konserwacji dla Uniwersalnego Modułu Mapowego

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
162.3 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2018-09-14 13:40
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
253.6 KB
Nazwa pliku
SIWZ-.pdf
Data publikacji
2018-09-14 13:40
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ
Rozmiar pliku
4.3 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-OPZ.docx
Data publikacji
2018-09-14 13:40
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do OPZ - Architektura SIG
Rozmiar pliku
690.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-OPZ-Architektura-SIG.pdf
Data publikacji
2018-09-14 13:40
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do OPZ - Pryncypia Architektoniczne
Rozmiar pliku
163.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-OPZ-Pryncypia-Architektoniczne.pdf
Data publikacji
2018-09-14 13:40
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
54.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.docx
Data publikacji
2018-09-14 13:40
DOC
Nazwa
Załacznik nr 1 do Wzoru Umowy - Wzór Protokołu Odbioru
Rozmiar pliku
53.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Wzoru-Umowy-Wzor-Protokolu-Odbioru.doc
Data publikacji
2018-09-14 13:40
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy - Maksymalny zakres danych osobowych w zbiorach
Rozmiar pliku
253.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Wzoru-Umowy-Maksymalny-zakres-danych-osobowych-w-zbiorach.docx
Data publikacji
2018-09-14 13:40
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
30.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2018-09-14 13:40
FILE
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ
Rozmiar pliku
121.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-JEDZ.xml
Data publikacji
2018-09-14 13:40
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o orzeczeniu zakazu oraz o wyroku, decyzji administracyjnej
Rozmiar pliku
28.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-orzeczeniu-zakazu-oraz-o-wyroku,-decyzji-administracyjnej.docx
Data publikacji
2018-09-14 13:40
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
36.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2018-09-14 13:40
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu usług
Rozmiar pliku
18.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-uslug.docx
Data publikacji
2018-09-14 13:40
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób
Rozmiar pliku
30.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.docx
Data publikacji
2018-09-14 13:40
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SIWZ-04.10.2018r
Rozmiar pliku
265.0 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ-04.10.2018r.pdf
Data publikacji
2018-10-05 08:09
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.10.2018r
Rozmiar pliku
231.5 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-23.10.2018r.pdf
Data publikacji
2018-10-24 09:50
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 31.10.2018 r
Rozmiar pliku
260.8 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-z-dnia-31.10.2018-r.pdf
Data publikacji
2018-10-31 13:58
Rejestr zmian