Zakup licencji oprogramowania służącego do obsługi zadań Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
1.0 MB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2018-04-26 16:46
DOC
Nazwa
SWIZ
Rozmiar pliku
72.1 KB
Nazwa pliku
SWIZ.docx
Data publikacji
2018-04-26 16:46
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ- Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia
Rozmiar pliku
46.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Szczegolowy-Opis-przedmiotu-Zamowienia.docx
Data publikacji
2018-04-26 16:46
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
35.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.docx
Data publikacji
2018-04-26 16:46
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar pliku
24.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Formularz-ofertowy.docx
Data publikacji
2018-04-26 16:46
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Część 1
Rozmiar pliku
28.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Formularza-ofertowego-Czesc-1.docx
Data publikacji
2018-04-26 16:46
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Część 2
Rozmiar pliku
29.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Formularza-ofertowego-Czesc-2.docx
Data publikacji
2018-04-26 16:46
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Część 3
Rozmiar pliku
31.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Formularza-ofertowego-Czesc-3.docx
Data publikacji
2018-04-26 16:46
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Część 4
Rozmiar pliku
30.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Formularza-ofertowego-Czesc-4.docx
Data publikacji
2018-04-26 16:46
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Część 5
Rozmiar pliku
28.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Formularza-ofertowego-Czesc-5.docx
Data publikacji
2018-04-26 16:46
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Część 6
Rozmiar pliku
28.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Formularza-ofertowego-Czesc-6.docx
Data publikacji
2018-04-26 16:46
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Część 7
Rozmiar pliku
32.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Formularza-ofertowego-Czesc-7.docx
Data publikacji
2018-04-26 16:46
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Część 8
Rozmiar pliku
32.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Formularza-ofertowego-Czesc-8.docx
Data publikacji
2018-04-26 16:46
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar pliku
21.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu.docx
Data publikacji
2018-04-26 16:46
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
23.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2018-04-26 16:46
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.05.2018
Rozmiar pliku
41.3 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-08.05.2018.pdf
Data publikacji
2018-05-08 14:41
PDF
Nazwa
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 08.05.2018
Rozmiar pliku
219.2 KB
Nazwa pliku
Zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert-z-dnia-08.05.2018.pdf
Data publikacji
2018-05-08 14:42
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 09.05.2018
Rozmiar pliku
198.7 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-09.05.2018.pdf
Data publikacji
2018-05-09 10:09
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.05.2018
Rozmiar pliku
254.9 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-14.05.2018.pdf
Data publikacji
2018-05-15 15:14
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o unieważnieniu części nr 6 - z dnia 11.06.2018
Rozmiar pliku
262.8 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-czesci-nr-6-z-dnia-11.06.2018.pdf
Data publikacji
2018-06-13 12:05
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty - z dnia 11.06.2018 r.
Rozmiar pliku
324.9 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-z-dnia-11.06.2018-r..pdf
Data publikacji
2018-06-13 12:05
Rejestr zmian