Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
155.5 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2018-10-23 13:59
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
450.7 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2018-10-23 13:59
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ i Wzoru umowy - OPZ
Rozmiar pliku
267.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-i-Wzoru-umowy-OPZ.doc
Data publikacji
2018-10-23 13:59
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
36.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.docx
Data publikacji
2018-10-23 13:59
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do umowy - Wzór protokołu odbioru
Rozmiar pliku
14.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-umowy-Wzor-protokolu-odbioru.docx
Data publikacji
2018-10-23 13:59
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do umowy - Wzór protokołu odbioru przedmiotu Umowy
Rozmiar pliku
14.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-umowy-Wzor-protokolu-odbioru-przedmiotu-Umowy.docx
Data publikacji
2018-10-23 13:59
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego
Rozmiar pliku
34.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2018-10-23 13:59
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar pliku
22.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu.docx
Data publikacji
2018-10-23 13:59
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4a do SIWZ - Oświadczenie Spełnianie warunków udziału
Rozmiar pliku
21.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4a-do-SIWZ-Oswiadczenie-Spelnianie-warunkow-udzialu.docx
Data publikacji
2018-10-23 13:59
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
23.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2018-10-23 13:59
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu dostaw
Rozmiar pliku
18.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-wykazu-dostaw.docx
Data publikacji
2018-10-23 13:59
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 25.10.2018
Rozmiar pliku
267.2 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ-z-dnia-25.10.2018.pdf
Data publikacji
2018-10-25 13:40
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dnia 26.10.2018r
Rozmiar pliku
184.7 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-26.10.2018r.pdf
Data publikacji
2018-10-26 10:37
DOC
Nazwa
Zmieniony Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego z dnia 26.10.2018r
Rozmiar pliku
34.9 KB
Nazwa pliku
Zmieniony-Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-z-dnia-26.10.2018r.docx
Data publikacji
2018-10-26 10:37
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar pliku
202.5 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
Data publikacji
2018-10-31 14:35
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
345.8 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2018-11-22 15:05
Rejestr zmian