Zakup usługi utrzymania infrastruktury SIG

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
86.4 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2018-05-29 09:45
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
517.8 KB
Nazwa pliku
SIWZ-.pdf
Data publikacji
2018-05-29 09:45
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Rozmiar pliku
2.5 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
Data publikacji
2018-05-29 09:45
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
493.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2018-05-29 09:45
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
35.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2018-05-29 09:45
FILE
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Rozmiar pliku
126.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia.xml
Data publikacji
2018-05-29 09:45
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o orzeczeniu zakazu oraz o wyroku, decyzji administracyjnej
Rozmiar pliku
28.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-orzeczeniu-zakazu-oraz-o-wyroku,-decyzji-administracyjnej.docx
Data publikacji
2018-05-29 09:45
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
Rozmiar pliku
27.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niezaleganiu-z-oplacaniem-podatkow-i-oplat-lokalnych.docx
Data publikacji
2018-05-29 09:45
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
36.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2018-05-29 09:45
DOC
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu usług
Rozmiar pliku
22.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-uslug.docx
Data publikacji
2018-05-29 09:45
DOC
Nazwa
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór wykazu osób
Rozmiar pliku
41.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.docx
Data publikacji
2018-05-29 09:45
PDF
Nazwa
Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego
Rozmiar pliku
184.5 KB
Nazwa pliku
Wezwanie-do-przystapienia-do-postepowania-odwolawczego.pdf
Data publikacji
2018-06-08 14:18
PDF
Nazwa
Odwołanie S&T
Rozmiar pliku
604.7 KB
Nazwa pliku
Odwolanie-S-and-T.pdf
Data publikacji
2018-06-08 14:18
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - z dnia 08.06.2018
Rozmiar pliku
51.6 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-08.06.2018.pdf
Data publikacji
2018-06-08 15:20
PDF
Nazwa
Wyjaśnienie treści SIWZ - z dnia 08.06.2018
Rozmiar pliku
221.4 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-08.06.2018.pdf
Data publikacji
2018-06-08 15:20
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - po wyjaśnieniach - z dnia 08.06.2018
Rozmiar pliku
2.5 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia-po-wyjasnieniach-z-dnia-08.06.2018.pdf
Data publikacji
2018-06-08 15:20
PDF
Nazwa
Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego z 11.06.2018
Rozmiar pliku
185.5 KB
Nazwa pliku
Wezwanie-do-przystapienia-do-postepowania-odwolawczego-z-11.06.2018.pdf
Data publikacji
2018-06-11 15:57
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 - kopia odwołania
Rozmiar pliku
1.7 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-kopia-odwolania.pdf
Data publikacji
2018-06-11 15:59
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
Rozmiar pliku
52.7 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-opublikowane.pdf
Data publikacji
2018-06-12 11:17
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ
Rozmiar pliku
208.8 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ.pdf
Data publikacji
2018-06-12 14:58
DOC
Nazwa
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór wykazu osób - po zmianie
Rozmiar pliku
58.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob-po-zmianie.docx
Data publikacji
2018-06-12 14:58
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianę ogłoszenia o zamówieniu z dnia 12.06.2018
Rozmiar pliku
61.8 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmiane-ogloszenia-o-zamowieniu-z-dnia-12.06.2018.pdf
Data publikacji
2018-06-12 15:07
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianę ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14.06.2018
Rozmiar pliku
65.1 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmiane-ogloszenia-o-zamowieniu-z-dnia-14.06.2018.pdf
Data publikacji
2018-06-14 08:59
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar pliku
196.7 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
Data publikacji
2018-06-29 14:13
PDF
Nazwa
Informacja o wyborze oferty
Rozmiar pliku
241.6 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2018-08-13 13:54
Rejestr zmian