2019 Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp

Page

Dostawa 2 monitorów interaktywnych wraz z mobilnymi statywami17-12-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-2-monitorow-interaktywnych-wraz-z-mobilnymi-statywami Numer referencyjny: GI-FOTO.2611.5.2019
Page

Dostawa serwerów na potrzeby modernizacji infrastruktury systemu ASG-EUPOS29-11-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-serwerow-na-potrzeby-modernizacji-infrastruktury-systemu-asg-eupos Numer referencyjny: GI-GSOP.2611.8.2019
Page

Dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji zadań Departament GI26-11-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawe-materialow-eksploatacyjnych-na-potrzeby-realizacji-zadan-departament-gi Numer referencyjny: GI-PZGiK.2611.1.2019
Page

Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii21-11-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslug-sportowo-rekreacyjnych-dla-pracownikow-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii Numer referencyjny: BDG-KP.2611.4.2019
Page

Dostawa oleju opałowego i napędowego14-11-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-oleju-opalowego-i-napedowego Numer referencyjny: BDG-A.2611.21.2019
Page

Dostawa przełączników sieciowych wraz z niezbędnymi akcesoriami w celu modernizacji istniejących sieci komputerowych w siedzibie przy ul. Wspólnej 2 oraz przy ul. Jana Olbrachta 94B04-11-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-przelacznikow-sieciowych-wraz-z-niezbednymi-akcesoriami-w-celu-modernizacji-istniejacych-sieci-komputerowych-w-siedzibie-przy-ul.-wspolnej-2-oraz-przy-ul.-jana-olbrachta-94b Numer referencyjny: Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 4.12.2019
Page

Dostawa bonów towarowych o łącznej wartości 70.000 zł, dla pracowników i emerytów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii29-10-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-bonow-towarowych-o-lacznej-wartosci-70.000-zl,-dla-pracownikow-i-emerytow-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii Numer referencyjny: BDG-KP.2611.2.2019
Page

Dostawa 57 sztuk aparatów telefonicznych IP Yealink SIP-T23G w celu uzupełnienia obecnego systemu telefonii IP25-10-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-57-sztuk-aparatow-telefonicznych-ip-yealink-sip-t23g-w-celu-uzupelnienia-obecnego-systemu-telefonii-ip Numer referencyjny: BDG-I.2611.3.2019
Page

Opracowanie skorowidza nazw do publikacji pt.: „Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata” wyd. II, 2019.02-10-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-skorowidza-nazw-do-publikacji-pt.-urzedowy-wykaz-polskich-nazw-geograficznych-swiata-wyd.-ii,-2019. Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.9.2019
Page

Wykonanie i dostawa kalendarzy na rok 2020 dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii26-09-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wykonanie-i-dostawa-kalendarzy-na-rok-2020-dla-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii Numer referencyjny: SWZ.2611.17.2019
Page

Dostawa i montaż szaf wnękowych w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 220-09-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-i-montaz-szaf-wnekowych-w-pomieszczeniach-biurowych-w-siedzibie-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii-w-warszawie-przy-ul.-wspolnej-2 Numer referencyjny: BDG-A.2611.15.2019
Page

Skład i druk publikacji „Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata” oraz skład i druk broszury informacyjnej w języku angielskim dotyczącej publikacji „Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata”13-08-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/sklad-i-druk-publikacji-urzedowy-wykaz-polskich-nazw-geograficznych-swiata-oraz-sklad-i-druk-broszury-informacyjnej-w-jezyku-angielskim-dotyczacej-publikacji-urzedowy-wykaz-polskich-nazw-geograficznych-swiata Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.7.2019
Page

Weryfikacja (korekta) pod względem merytorycznym i technicznym publikacji Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP po wykonanym składzie przez drukarnię31-07-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/weryfikacja-korekta-pod-wzgledem-merytorycznym-i-technicznym-publikacji-komisji-standaryzacji-nazw-geograficznych-poza-granicami-rp-po-wykonanym-skladzie-przez-drukarnie Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.8.2019
Page

Skład i druk publikacji pt. „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”, broszury w j. angielskim oraz mapy30-07-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/sklad-i-druk-publikacji-pt.-urzedowy-wykaz-nazw-panstw-i-terytoriow-niesamodzielnych,-broszury-w-j.-angielskim-oraz-mapy Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.6.2019
Page

Wykonywanie zadań zleconych z zakresu ochrony informacji niejawnych05-07-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wykonywanie-zadan-zleconych-z-zakresu-ochrony-informacji-niejawnych Numer referencyjny: SO.2611.2.2019
Page

Wykonanie badania okresowego legalizacji butli SUG27-06-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wykonanie-badania-okresowego-legalizacji-butli-sug Numer referencyjny: BDG-A.2611.8.2019
Page

Aktualizacja (przedłużenie) licencji oprogramowania ESET Secure Enterprise17-05-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/aktualizacja-przedluzenie-licencji-oprogramowania-eset-secure-enterprise Numer referencyjny: BDG-I.2611.1.2019
Page

Dostawa i montaż żaluzji pionowych (tzw. verticali) do pomieszczeń biurowych15-05-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-i-montaz-zaluzji-pionowych-tzw.-verticali-do-pomieszczen-biurowych Numer referencyjny: BDG-A.2611.5.2019
Page

Kalibracja i montaż sprzętu GNSS (Global Navigation Satellite Systems) na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS09-04-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/kalibracja-i-montaz-sprzetu-gnss-global-navigation-satellite-systems-na-potrzeby-modernizacji-systemu-asg-eupos Numer referencyjny: GI-GSOP.2611.5.2019
Page

Opracowanie form dopełniaczy, miejscowników i przymiotników dla polskich nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”20-03-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-form-dopelniaczy,-miejscownikow-i-przymiotnikow-dla-polskich-nazw-zawartych-w-urzedowym-wykazie-polskich-nazw-geograficznych-swiata Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.3.2019
Page

Świadczenie usługi monitorowania dostępności i integralności usług sieciowych/stron/serwisów19-03-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslugi-monitorowania-dostepnosci-i-integralnosci-uslug-sieciowychstronserwisow Numer referencyjny: IZ-USIG.2611.1.2019
Page

Opracowanie oryginalnych zapisów niełacińskich dla nazw zawartych w „Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata”08-03-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-oryginalnych-zapisow-nielacinskich-dla-nazw-zawartych-w-urzedowym-wykazie-polskich-nazw-geograficznych-swiata Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.2.2019
Page

Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2019 r.22-02-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-merytoryczne-materialow-na-potrzeby-dzialalnosci-komisji-standaryzacji-nazw-geograficznych-poza-granicami-rzeczypospolitej-polskiej-przy-glownym-geodecie-kraju-ksng-w-2019-r. Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.1.2019
Page

Tłumaczenia pisemne bez weryfikacji, z weryfikacją, i ustne z języków obcych na język polski i z języka polskiego na języki obce oraz weryfikacja tłumaczeń31-01-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/tlumaczenie-pisemnege-bez-weryfikacji,-z-weryfikacja,-i-ustne-z-jezykow-obcych-na-jezyk-polski-i-z-jezyka-polskiego-na-jezyki-obce-oraz-weryfikacja-tlumaczen Numer referencyjny: SWZ.2611.1.2019
Rejestr zmian