2019 Powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp

Uprzejmie informujemy, iż do postępowań wszczętych od dnia 18.04.2018 r. których wartości przekraczają kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp istnieje obowiązek przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, oraz podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z powyższym prosimy o dokładną analizę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w której zawarto szczegółowe informację dotyczące składania przedmiotowego dokumentu.

Page

Naprawa skanera fotogrametrycznego firmy Leica10-10-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/naprawa-skanera-fotogrametrycznego-firmy-leica Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.27.2019.GI
Page

Świadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji dla infrastruktury Oracle07-10-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslug-asysty-technicznej-i-konserwacji-dla-infrastruktury-oracle Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.26.2019.IZ
Page

Pozyskanie danych wysokościowych27-09-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/pozyskanie-danych-wysokosciowych2 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.25.2019.GI
Page

Opracowanie cyfrowej ortofotomapy23-09-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-cyfrowej-ortofotomapy Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.24.2019.GI
Page

Świadczenie usług serwisowych dla infrastruktury klimatyzacji i zasilania.17-09-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslug-serwisowych-dla-infrastruktury-klimatyzacji-i-zasilania. Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.23.2019.IZ
Page

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla powiatu kieleckiego.03-09-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-powiatu-kieleckiego. Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.21.2019.GI
Page

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla powiatu mińskiego (województwo mazowieckie)03-09-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-powiatu-minskiego-wojewodztwo-mazowieckie Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.22.2019.GI
Page

Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa podkarpackiego – obiekt 4735 - VII06-08-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/przeglad,-inwentaryzacja-i-konserwacja-podstawowej-osnowy-geodezyjnej-na-obszarze-wojewodztwa-podkarpackiego-obiekt-4735-vii2 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.19.2019.GI
Page

Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze województwa podkarpackiego – obiekt 4735 - VII15-07-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/przeglad,-inwentaryzacja-i-konserwacja-podstawowej-osnowy-geodezyjnej-na-obszarze-wojewodztwa-podkarpackiego-obiekt-4735-vii Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.17.2019.GI
Page

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – Zakres III08-07-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-polski-zakres-iii Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.16.2019.GI
Page

,,Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski”-zakres II08-07-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/,,aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-polski-zakres-ii Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.15.2019.GI
Page

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski - zakres I08-07-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-polski-zakres-i Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.14.2019.GI
Page

Świadczenie usług wsparcia pogwarancyjnego dla urządzeń HP09-05-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslug-wsparcia-pogwarancyjnego-dla-urzadzen-hp Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.12.2019.IZ
Page

Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji zadań Departament GI08-05-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-materialow-eksploatacyjnych-na-potrzeby-realizacji-zadan-departament-gi Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.13.2019.GI
Page

Druk Atlasu geograficznego Polski dla niewidomych i słabowidzących05-03-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/druk-atlasu-geograficznego-polski-dla-niewidomych-i-slabowidzacych Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.7.2019.GI
Page

Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze kraju-obiekt 473528-02-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/przeglad,-inwentaryzacja-i-konserwacja-podstawowej-osnowy-geodezyjnej-na-obszarze-kraju-obiekt-4735 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.3.2019.GI
Page

Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.26-02-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-i-dostawa-fabrycznie-nowych,-nieuzywanych-dwoch-sztuk-samochodow-osobowych-dla-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii2. Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.8.2019.BDG
Page

Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.08-02-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-i-dostawa-fabrycznie-nowych,-nieuzywanych-dwoch-sztuk-samochodow-osobowych-dla-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii. Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.6.2019.BDG
Page

Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii25-01-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-i-dostawa-fabrycznie-nowych,-nieuzywanych-dwoch-sztuk-samochodow-osobowych-dla-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii2 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.4.2019.BDG
Page

Remont pomieszczeń, w tym malowanie i wymiana wykładziny podłogowej w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 224-01-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/remont-pomieszczen,-w-tym-malowanie-i-wymiana-wykladziny-podlogowej-w-siedzibie-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii,-ul.-wspolna-2 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.2.2019.BDG
Page

Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii14-01-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-i-dostawa-fabrycznie-nowych,-nieuzywanych-dwoch-sztuk-samochodow-osobowych-dla-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.1.2019.BDG
Page

Pozyskanie danych wysokościowych02-01-2019

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2019-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/pozyskanie-danych-wysokosciowych Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.36.2018.GI
Rejestr zmian