Dostawa licencji dla oprogramowania wspierającego obsługę i utrzymanie rezultatów projektów

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
3.4 MB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2019-10-15 15:00
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
831.3 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2019-10-15 15:00
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ
Rozmiar pliku
282.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-SOPZ.doc
Data publikacji
2019-10-15 14:59
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Umowy
Rozmiar pliku
29.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-Umowy.docx
Data publikacji
2019-10-15 15:01
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy - Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy
Rozmiar pliku
17.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Protokol-Odbioru-Przedmiotu-Umowy.docx
Data publikacji
2019-10-15 15:02
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do Umowy - Protokół Odbioru Przejściowego
Rozmiar pliku
17.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-Umowy-Protokol-Odbioru-Przejsciowego.docx
Data publikacji
2019-10-15 15:01
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy
Rozmiar pliku
29.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-formularz-ofertowy.docx
Data publikacji
2019-10-15 15:00
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - o braku podstaw do wykluczenia
Rozmiar pliku
22.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.docx
Data publikacji
2019-10-15 15:01
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
37.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2019-10-15 15:02
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 22.10.2019 r
Rozmiar pliku
185.9 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-22.10.2019-r.pdf
Data publikacji
2019-10-22 13:43
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ - 22.10.2019 r
Rozmiar pliku
220.3 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-22.10.2019-r.pdf
Data publikacji
2019-10-22 13:43
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - 24.10
Rozmiar pliku
515.8 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-24.10.pdf
Data publikacji
2019-10-24 15:16
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert-28.10.2019 r. (1)
Rozmiar pliku
156.2 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-28.10.2019-r.-1.pdf
Data publikacji
2019-10-28 14:02
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-30.10.2019 r.
Rozmiar pliku
259.4 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-30.10.2019-r..pdf
Data publikacji
2019-10-30 13:40
Rejestr zmian