Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji zadań Departament GI

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
442.6 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2019-05-08 14:01
PDF
Nazwa
SIWZ. pdf
Rozmiar pliku
427.8 KB
Nazwa pliku
SIWZ.-pdf.pdf
Data publikacji
2019-05-08 14:00
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Część 1
Rozmiar pliku
20.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia-Czesc-1.docx
Data publikacji
2019-05-08 14:01
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Część 2
Rozmiar pliku
21.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia-Czesc-2.docx
Data publikacji
2019-05-08 14:01
DOC
Nazwa
Zalacznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
26.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-umowy.docx
Data publikacji
2019-05-08 14:01
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
44.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2019-05-08 14:01
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5a do SIWZ - Formularz techniczny - Część 1
Rozmiar pliku
31.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5a-do-SIWZ-Formularz-techniczny-Czesc-1.docx
Data publikacji
2019-05-08 14:01
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5b do SIWZ - Formularz techniczny - Część 2
Rozmiar pliku
24.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5b-do-SIWZ-Formularz-techniczny-Czesc-2.docx
Data publikacji
2019-05-08 14:01
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar pliku
22.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu.docx
Data publikacji
2019-05-08 14:01
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
25.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2019-05-08 14:01
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.05.2019 r
Rozmiar pliku
201.7 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-17.05.2019-r.pdf
Data publikacji
2019-05-17 14:42
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 1,2 z dnia 06.06.2019 r
Rozmiar pliku
271.6 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-dla-czesci-nr-1,2-z-dnia-06.06.2019-r.pdf
Data publikacji
2019-06-06 09:43
Rejestr zmian