Pozyskanie danych wysokościowych

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
235.9 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2019-01-02 13:15
PDF
Nazwa
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Rozmiar pliku
678.8 KB
Nazwa pliku
Specyfikacja-Istotnych-Warunkow-Zamowienia-SIWZ.pdf
Data publikacji
2019-01-02 13:15
PDF
Nazwa
(ANULOWANY)--ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ i DO WZORU UMOWY - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Rozmiar pliku
1.1 MB
Nazwa pliku
ANULOWANY-ZAlaCZNIK-NR-1A-DO-SIWZ-i-DO-WZORU-UMOWY-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia-SOPZ.pdf
Data publikacji
2019-01-02 13:15
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK DO SOPZ NR 1A
Rozmiar pliku
19.2 MB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-DO-SOPZ-NR-1A.zip
Data publikacji
2019-01-02 13:15
PDF
Nazwa
(ANULOWANY)--ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SIWZ i DO WZORU UMOWY - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Rozmiar pliku
1.1 MB
Nazwa pliku
ANULOWANY-ZAlaCZNIK-NR-1B-DO-SIWZ-i-DO-WZORU-UMOWY-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia-SOPZ.pdf
Data publikacji
2019-01-02 13:15
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK DO SOPZ NR 1B
Rozmiar pliku
16.9 MB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-DO-SOPZ-NR-1B.zip
Data publikacji
2019-01-02 13:15
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
509.7 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-2A-DO-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2019-01-02 13:15
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
509.9 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-2B-DO-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2019-01-02 13:15
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
44.1 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-3-DO-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2019-01-02 13:15
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ)
Rozmiar pliku
89.8 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4-DO-SIWZ-Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-JEDZ.zip
Data publikacji
2019-01-02 13:15
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - Wzór oświadczenia o orzeczeniu zakazu oraz o wyroku, decyzji adm.
Rozmiar pliku
28.5 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-5-DO-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-orzeczeniu-zakazu-oraz-o-wyroku,-decyzji-adm..docx
Data publikacji
2019-01-02 13:15
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - Grupa kapitałowa
Rozmiar pliku
21.0 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-6-DO-SIWZ-Grupa-kapitalowa.docx
Data publikacji
2019-01-02 13:15
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - Wzór wykazu usług
Rozmiar pliku
18.8 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-7-DO-SIWZ-Wzor-wykazu-uslug.docx
Data publikacji
2019-01-02 13:15
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ - Wzór wykazu osób
Rozmiar pliku
27.8 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-8-DO-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.docx
Data publikacji
2019-01-02 13:15
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ - Wzór wykazu narzędzi
Rozmiar pliku
20.6 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-9-DO-SIWZ-Wzor-wykazu-narzedzi.docx
Data publikacji
2019-01-02 13:15
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ -Klucz publiczny oraz identyfikator postępowania
Rozmiar pliku
80.8 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-10-DO-SIWZ-Klucz-publiczny-oraz-identyfikator-postepowania.zip
Data publikacji
2019-01-02 13:15
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dnia 21.01.2019
Rozmiar pliku
218.1 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-21.01.2019.pdf
Data publikacji
2019-01-21 08:07
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dn. 28.01.2018
Rozmiar pliku
398.2 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dn.-28.01.2018.pdf
Data publikacji
2019-01-28 12:10
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIKI NR 1A DO SIWZ I DO WZORU UMOWY - SOPZ po zmianach
Rozmiar pliku
1.1 MB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIKI-NR-1A-DO-SIWZ-I-DO-WZORU-UMOWY-SOPZ-po-zmianach.pdf
Data publikacji
2019-01-28 12:10
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIKI NR 1B DO SIWZ I DO WZORU UMOWY - SOPZ po zmianach
Rozmiar pliku
1.1 MB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIKI-NR-1B-DO-SIWZ-I-DO-WZORU-UMOWY-SOPZ-po-zmianach.pdf
Data publikacji
2019-01-28 12:11
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 30.01.2019
Rozmiar pliku
75.6 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu-z-dn.-30.01.2019.pdf
Data publikacji
2019-01-30 11:56
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert z dn. 13.02.2019
Rozmiar pliku
273.4 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dn.-13.02.2019.pdf
Data publikacji
2019-02-14 08:31
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr 2 i 4 z dnia 14.03.2019
Rozmiar pliku
342.7 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-dla-Czesci-nr-2-i-4-z-dnia-14.03.2019.pdf
Data publikacji
2019-03-14 12:48
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 1 i nr 5 z dn. 15.03.2019
Rozmiar pliku
349.9 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-dla-czesci-nr-1-i-nr-5-z-dn.-15.03.2019.pdf
Data publikacji
2019-03-15 14:59
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 3 z dn. 20.03.2019
Rozmiar pliku
343.4 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-dla-czesci-nr-3-z-dn.-20.03.2019.pdf
Data publikacji
2019-03-20 13:31
Rejestr zmian