Świadczenie usług wsparcia pogwarancyjnego dla urządzeń HP

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
154.0 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2019-05-09 12:42
PDF
Nazwa
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar pliku
494.4 KB
Nazwa pliku
Specyfikacja-Istotnych-Warunkow-Zamowienia.pdf
Data publikacji
2019-05-09 12:42
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ
Rozmiar pliku
731.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-SOPZ.pdf
Data publikacji
2019-05-09 12:42
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy
Rozmiar pliku
475.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2019-05-09 12:42
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
36.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2019-05-09 12:42
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Rozmiar pliku
21.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-udzialu.docx
Data publikacji
2019-05-09 12:42
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie z art 24
Rozmiar pliku
19.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-oswiadczenie-z-art-24.docx
Data publikacji
2019-05-09 12:42
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
35.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2019-05-09 12:42
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu usług
Rozmiar pliku
17.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-uslug.docx
Data publikacji
2019-05-09 12:42
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozmiar pliku
367.0 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
Data publikacji
2019-05-16 12:28
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 16.05.2019
Rozmiar pliku
465.4 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-16.05.2019.pdf
Data publikacji
2019-05-16 12:29
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.05.2019
Rozmiar pliku
550.6 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-21.05.2019.pdf
Data publikacji
2019-05-21 15:14
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
388.3 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2019-06-14 13:08
Rejestr zmian