Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dwóch sztuk samochodów osobowych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
155.6 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2019-02-08 12:41
PDF
Nazwa
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Rozmiar pliku
506.8 KB
Nazwa pliku
Specyfikacji-Istotnych-Warunkow-Zamowienia-SIWZ.pdf
Data publikacji
2019-02-08 12:41
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ i do Wzoru umowy - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Rozmiar pliku
213.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-i-do-Wzoru-umowy-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.pdf
Data publikacji
2019-02-08 12:41
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
280.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2019-02-08 12:53
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego
Rozmiar pliku
43.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2019-02-08 12:41
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3a do SIWZ - Formularz techniczny
Rozmiar pliku
34.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3a-do-SIWZ-Formularz-techniczny.docx
Data publikacji
2019-02-08 12:41
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar pliku
22.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu.docx
Data publikacji
2019-02-08 12:41
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
23.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2019-02-08 12:41
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dn. 13.02.2019 r
Rozmiar pliku
280.9 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dn.-13.02.2019-r.pdf
Data publikacji
2019-02-13 14:57
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert z dn. 18.02.2019
Rozmiar pliku
271.5 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dn.-18.02.2019.pdf
Data publikacji
2019-02-18 13:17
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 22.02.2019
Rozmiar pliku
301.5 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-z-dn.-22.02.2019.pdf
Data publikacji
2019-02-22 08:51
Rejestr zmian