Zakup usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
159.4 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2019-11-19 14:50
PDF
Nazwa
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Rozmiar pliku
526.9 KB
Nazwa pliku
Specyfikacja-Istotnych-Warunkow-Zamowienia-SIWZ.pdf
Data publikacji
2019-11-19 14:48
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Rozmiar pliku
501.3 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-DO-SIWZ-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia-SOPZ.pdf
Data publikacji
2019-11-19 14:50
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
267.1 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-2-DO-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2019-11-19 14:49
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy - Wzór protokołu odbioru
Rozmiar pliku
14.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru.docx
Data publikacji
2019-11-19 14:50
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór protokołu odbioru przedmiotu Umowy
Rozmiar pliku
14.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru-przedmiotu-Umowy.docx
Data publikacji
2019-11-19 14:51
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - Wzor formularza ofertowego
Rozmiar pliku
37.7 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-3-DO-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2019-11-19 14:49
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar pliku
22.4 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4-DO-SIWZ-Oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu.docx
Data publikacji
2019-11-19 14:52
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4a DO SIWZ - Oświadczenie Spełnianie warunków udziału
Rozmiar pliku
21.5 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4a-DO-SIWZ-Oswiadczenie-Spelnianie-warunkow-udzialu.docx
Data publikacji
2019-11-19 14:51
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
23.7 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-5-DO-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2019-11-19 14:49
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - Wzór wykazu dostaw
Rozmiar pliku
19.3 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-6-DO-SIWZ-Wzor-wykazu-dostaw.docx
Data publikacji
2019-11-19 14:51
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert z dn. 28.11.2019r
Rozmiar pliku
243.1 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dn.-28.11.2019r.pdf
Data publikacji
2019-11-28 12:37
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
390.2 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2019-12-06 10:48
Rejestr zmian