Zakup usług wsparcia na oprogramowanie Vmware

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
154.1 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2019-11-26 13:49
PDF
Nazwa
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Rozmiar pliku
513.0 KB
Nazwa pliku
Specyfikacja-Istotnych-Warunkow-Zamowienia-SIWZ.pdf
Data publikacji
2019-11-26 13:50
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Rozmiar pliku
432.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-i-Umowy-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia-SOPZ.pdf
Data publikacji
2019-11-26 13:49
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
334.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2019-11-26 13:50
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy - Wzór protokołu odbioru
Rozmiar pliku
14.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru.docx
Data publikacji
2019-11-26 13:48
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór protokołu odbioru przedmiotu Umowy
Rozmiar pliku
14.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru-przedmiotu-Umowy.docx
Data publikacji
2019-11-26 13:51
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
37.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2019-11-26 13:49
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar pliku
22.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu.docx
Data publikacji
2019-11-26 13:50
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
23.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2019-11-26 13:51
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.12.2019
Rozmiar pliku
76.3 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-03.12.2019.pdf
Data publikacji
2019-12-03 12:19
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 03.12.2019
Rozmiar pliku
286.8 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-03.12.2019.pdf
Data publikacji
2019-12-03 12:20
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert z dn. 06.12.2019
Rozmiar pliku
242.2 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dn.-06.12.2019.pdf
Data publikacji
2019-12-06 13:01
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
390.0 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2019-12-11 13:51
Rejestr zmian