Zakupu usług wsparcia technicznego składnicy kopii bezpieczeństwa systemu wirtualizacji

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu 28.11.2019
Rozmiar pliku
4.0 MB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu-28.11.2019.pdf
Data publikacji
2019-11-28 16:33
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
837.6 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2019-11-28 16:34
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ
Rozmiar pliku
162.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-SOPZ.doc
Data publikacji
2019-11-28 16:33
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ-Wzór umowy
Rozmiar pliku
36.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.docx
Data publikacji
2019-11-28 16:32
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy - Wzór protokołu odbioru
Rozmiar pliku
14.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru.docx
Data publikacji
2019-11-28 16:35
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór protokołu odbioru przedmiotu Umowy
Rozmiar pliku
14.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru-przedmiotu-Umowy.docx
Data publikacji
2019-11-28 16:32
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do SIWZ-formularz ofertowy
Rozmiar pliku
30.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-formularz-ofertowy.docx
Data publikacji
2019-11-28 16:32
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - O braku podstaw do wykluczenia
Rozmiar pliku
22.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.docx
Data publikacji
2019-11-28 16:34
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
36.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2019-11-28 16:34
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - 03.12.2019
Rozmiar pliku
222.3 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-03.12.2019.pdf
Data publikacji
2019-12-03 14:57
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert - 06.12.2019
Rozmiar pliku
230.6 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-06.12.2019.pdf
Data publikacji
2019-12-06 13:43
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 12.12.2019
Rozmiar pliku
268.4 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-z-dnia-12.12.2019-r.pdf
Data publikacji
2019-12-12 13:29
Rejestr zmian