2020 Poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp

Page

Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2020 r.10-03-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-merytoryczne-materialow-na-potrzeby-dzialalnosci-komisji-standaryzacji-nazw-geograficznych-poza-granicami-rzeczypospolitej-polskiej-przy-glownym-geodecie-kraju-ksng-w-2020-r. Numer referencyjny: GI-TOPO.2611.1.2020
Page

Usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego bez weryfikacji, z weryfikacją, i ustnego z języków obcych na język polski i z języka polskiego na języki obce oraz weryfikacja tłumaczeń.06-03-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/uslugi-w-zakresie-tlumaczenia-pisemnego-bez-weryfikacji,-z-weryfikacja,-i-ustnego-z-jezykow-obcych-na-jezyk-polski-i-z-jezyka-polskiego-na-jezyki-obce-oraz-weryfikacja-tlumaczen
Page

Dostawa i montaż szaf wnękowych w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej212-02-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/dostawa-i-montaz-szaf-wnekowych-w-pomieszczeniach-biurowych-w-siedzibie-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii-w-warszawie-przy-ul.-wspolnej2 Numer referencyjny: BDG-A.2611.2.2020
Rejestr zmian