Przygotowanie do druku, druk i dystrybucja publikacji książkowej

W „Bazie Konkurencyjności” 11 marca 2021 r. zostało umieszczone ogłoszenie na udzielnie zamówienia pn: „Przygotowanie do druku, druk i dystrybucja publikacji książkowej”  (Numer referencyjny postępowania: SWZ-PW.2611.1.2021)

Rejestr zmian