Usługa audytu stron internetowych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wraz z przygotowaniem deklaracji dostępności dla tych stron.

Pliki

DOC
Nazwa
Zaproszenie do składania ofert
Rozmiar pliku
30.6 KB
Nazwa pliku
Zaproszenie-do-skladania-ofert.docx
Data publikacji
2020-09-02 08:37
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Formularz ofertowy
Rozmiar pliku
27.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Zaproszenia-Formularz-ofertowy.docx
Data publikacji
2020-09-02 08:38
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do Oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar pliku
13.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Oferty-oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.docx
Data publikacji
2020-09-02 08:37
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do Zaproszenia - SOPZ
Rozmiar pliku
48.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Zaproszenia-SOPZ.docx
Data publikacji
2020-09-02 08:39
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Wzór Umowy
Rozmiar pliku
418.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Wniosku-Wzor-Umowy.pdf
Data publikacji
2020-09-04 07:40
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy - Wzór protokołu odbioru Audytu wstępnego
Rozmiar pliku
24.7 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Wzoru-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru-Audytu-wstepnego.docx
Data publikacji
2020-09-02 08:38
DOC
Nazwa
Załacznik nr 3 do Wzoru Umowy-Wzór Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy
Rozmiar pliku
56.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Wzoru-Umowy-Wzor-Protokolu-Odbioru-Przedmiotu-Umowy.doc
Data publikacji
2020-09-02 08:39
PDF
Nazwa
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Rozmiar pliku
74.8 KB
Nazwa pliku
ZAWIADOMIENIE-O-WYBORZE-OFERTY.pdf
Data publikacji
2020-09-10 15:05
PDF
Nazwa
PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI WYBORU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA
Rozmiar pliku
99.9 KB
Nazwa pliku
PROTOKol-Z-CZYNNOsCI-WYBORU-WYKONAWCY-ZAMoWIENIA.pdf
Data publikacji
2020-09-10 15:08
Rejestr zmian