2020 Powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp

Page

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 326-03-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-polski-zakres-3 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.7.2020.GI
Page

Opracowanie witryny internetowej przystosowanej do przeglądania na urządzeniach mobilnych i wykorzystującej funkcjonalności podstawowych usług danych przestrzennych dedykowanych do wykorzystania w systemach informatycznych udostępnianych przez GUGiK20-03-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-witryny-internetowej-przystosowanej-do-przegladania-na-urzadzeniach-mobilnych-i-wykorzystujacej-funkcjonalnosci-podstawowych-uslug-danych-przestrzennych-dedykowanych-do-wykorzystania-w-systemach-informatycznych-udostepnianych-przez-gugik Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.9.2020.IZ
Page

Pozyskanie danych wysokościowych13-02-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/pozyskanie-danych-wysokosciowych Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.6.2020.GI
Page

Świadczenie usług dostępu do Internetu24-01-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslug-dostepu-do-internetu Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.5.2020.IZ
Page

Opracowanie cyfrowej ortofotomapy22-01-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-cyfrowej-ortofotomapy Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.3.2020.GI
Page

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 117-01-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-polski-zakres-1 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.1.2020.GI
Page

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 216-01-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-polski-zakres-2 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.2.2020.GI
Rejestr zmian