2020 Powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp

Page

Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware29-12-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-uslug-wsparcia-na-oprogramowanie-vmware2 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.35.2020.IZ
Page

Opracowanie cyfrowej ortofotomapy28-12-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-cyfrowej-ortofotomapy2 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.33.2020.GI
Page

Pozyskanie danych wysokościowych28-12-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/pozyskanie-danych-wysokosciowych2 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.34.2020.GI
Page

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 728-12-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-polski-zakres-7 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.32.2020.GI
Page

Świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK), dla oprogramowania systemów Geoportal, PZGiK oraz CAPAP11-12-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslugi-asysty-technicznej-i-konserwacji-atik,-dla-oprogramowania-systemow-geoportal,-pzgik-oraz-capap Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.27.2020.IZ
Page

Modernizacja technologiczna centralnej składnicy kopii bezpieczeństwa systemu wirtualizacji02-12-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/modernizacja-technologiczna-centralnej-skladnicy-kopii-bezpieczenstwa-systemu-wirtualizacji Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.31.2020.IZ
Page

Świadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji dla infrastruktury Oracle01-12-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslug-asysty-technicznej-i-konserwacji-dla-infrastruktury-oracle Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.30.2020.IZ
Page

Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware27-11-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-uslug-wsparcia-na-oprogramowanie-vmware Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.28.2020.IZ
Page

Świadczenie usług wsparcia technicznego podsystemu bezpieczeństwa27-11-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslug-wsparcia-technicznego-podsystemu-bezpieczenstwa Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.29.2020.IZ
Page

Sprzątanie lokali biurowo-magazynowych oraz utrzymanie zieleni i terenów utwardzonych na nieruchomościach użytkowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w okresie 12 miesięcy03-11-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/sprzatanie-lokali-biurowo-magazynowych-oraz-utrzymanie-zieleni-i-terenow-utwardzonych-na-nieruchomosciach-uzytkowanych-przez-glowny-urzad-geodezji-i-kartografii-w-okresie-12-miesiecy Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.26.2020.BDG
Page

Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii21-10-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/obsluga-informatyczna-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.21.2020.BDG
Page

Świadczenie usług serwisowych dla infrastruktury klimatyzacji i zasilania13-10-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslug-serwisowych-dla-infrastruktury-klimatyzacji-i-zasilania Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.25.2020.IZ
Page

Opracowanie internetowej aplikacji umożliwiającej wykonywanie wizualizacji i analiz danych Z-BDOT10k"02-10-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-internetowej-aplikacji-umozliwiajacej-wykonywanie-wizualizacji-i-analiz-danych-z-bdot10k Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.22.2020.IZ
Page

Przedłużenie subskrypcji wraz z gwarancją obejmującą opiekę serwisową i wsparcie, a także aktualizację oraz prawo do otrzymywania nowych wersji, dla 15 komponentów pakietu licencji oprogramowania FME, będących w posiadaniu Zamawiającego25-09-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/przedluzenie-subskrypcji-wraz-z-gwarancja-obejmujaca-opieke-serwisowa-i-wsparcie,-a-takze-aktualizacje-oraz-prawo-do-otrzymywania-nowych-wersji,-dla-15-komponentow-pakietu-licencji-oprogramowania-fme,-bedacych-w-posiadaniu-zamawiajacego Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.19.2020.GI
Page

Przedłużenie subskrypcji na aktualizację oprogramowania Automapa i Targeo wykorzystywanego w ramach Uniwersalnego Modułu Mapowego wraz z gwarancją23-09-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/przedluzenie-subskrypcji-na-aktualizacje-oprogramowania-automapa-i-targeo-wykorzystywanego-w-ramach-uniwersalnego-modulu-mapowego-wraz-z-gwarancja Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.18.2020.IZ
Page

Zakup usługi utrzymania infrastruktury SIG09-09-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/zakup-uslugi-utrzymania-infrastruktury-sig Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.17.2020.IZ
Page

Wykonanie kontrolnych pomiarów wybranych linii niwelacji precyzyjnej na obszarze kraju z opracowaniem wyników, w ramach modernizacji podstawowej osnowy wysokościowej07-08-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wykonanie-kontrolnych-pomiarow-wybranych-linii-niwelacji-precyzyjnej-na-obszarze-kraju-z-opracowaniem-wynikow,-w-ramach-modernizacji-podstawowej-osnowy-wysokosciowej Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.16.2020.GI
Page

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 628-07-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-polski-zakres-6 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.15.2020.GI
Page

Rozbudowa UMM wraz z wdrożeniem i konfiguracją systemu GEOINFO22-07-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/rozbudowa-umm-wraz-z-wdrozeniem-i-konfiguracja-systemu-geoinfo Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.14.2020.IZ
Page

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 522-07-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-polski-zakres-5 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.13.2020.GI
Page

Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy wysokościowej na obszarze woj. podlaskiego oraz części woj.: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego – obiekt 473618-06-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/przeglad,-inwentaryzacja-i-konserwacja-podstawowej-osnowy-wysokosciowej-na-obszarze-woj.-podlaskiego-oraz-czesci-woj.-mazowieckiego-i-warminsko-mazurskiego-obiekt-4736 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.12.2020.GI
Page

Przygotowanie do druku oraz druk Atlasu geograficznego Polski dla niewidomych i słabowidzących27-05-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/przygotowanie-do-druku-oraz-druk-atlasu-geograficznego-polski-dla-niewidomych-i-slabowidzacych Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.11.2020.GI
Page

Usługi konfiguracji i konserwacji urządzeń teleinformatycznych w centrach zarządzających i na stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS15-05-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/uslugi-konfiguracji-i-konserwacji-urzadzen-teleinformatycznych-w-centrach-zarzadzajacych-i-na-stacjach-referencyjnych-systemu-asg-eupos Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.10.2020.GI
Page

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 430-03-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-polski-zakres-4 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.8.2020.GI
Page

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 326-03-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-polski-zakres-3 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.7.2020.GI
Page

Opracowanie witryny internetowej przystosowanej do przeglądania na urządzeniach mobilnych i wykorzystującej funkcjonalności podstawowych usług danych przestrzennych dedykowanych do wykorzystania w systemach informatycznych udostępnianych przez GUGiK20-03-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-witryny-internetowej-przystosowanej-do-przegladania-na-urzadzeniach-mobilnych-i-wykorzystujacej-funkcjonalnosci-podstawowych-uslug-danych-przestrzennych-dedykowanych-do-wykorzystania-w-systemach-informatycznych-udostepnianych-przez-gugik Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.9.2020.IZ
Page

Pozyskanie danych wysokościowych13-02-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/pozyskanie-danych-wysokosciowych Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.6.2020.GI
Page

Świadczenie usług dostępu do Internetu24-01-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/swiadczenie-uslug-dostepu-do-internetu Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.5.2020.IZ
Page

Opracowanie cyfrowej ortofotomapy22-01-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/opracowanie-cyfrowej-ortofotomapy Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.3.2020.GI
Page

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 117-01-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-polski-zakres-1 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.1.2020.GI
Page

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 216-01-2020

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2020-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-polski-zakres-2 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.2.2020.GI
Rejestr zmian