Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 1

Pliki

PDF
Nazwa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar pliku
470.2 KB
Nazwa pliku
OGlOSZENIE-O-ZAMoWIENIU.pdf
Data publikacji
2020-01-17 12:57
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
635.8 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2020-01-17 12:56
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Rozmiar pliku
2.6 MB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-do-SIWZ-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.docx
Data publikacji
2020-01-17 12:59
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
67.7 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.docx
Data publikacji
2020-01-17 12:58
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIKI NR 3 do SIWZ - formularze ofertowe
Rozmiar pliku
510.4 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIKI-NR-3-do-SIWZ-formularze-ofertowe.zip
Data publikacji
2020-01-17 12:59
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - JEDZ
Rozmiar pliku
84.2 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4-DO-SIWZ-JEDZ.zip
Data publikacji
2020-01-17 12:56
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o orzeczeniu zakazu oraz o wyroku, decyzji administracyjnej
Rozmiar pliku
26.1 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-orzeczeniu-zakazu-oraz-o-wyroku,-decyzji-administracyjnej-.docx
Data publikacji
2020-01-17 12:59
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
33.9 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej-.docx
Data publikacji
2020-01-17 12:58
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ - Wzór wykazu usług
Rozmiar pliku
18.3 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-uslug-.docx
Data publikacji
2020-01-17 12:58
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób
Rozmiar pliku
26.5 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob-.docx
Data publikacji
2020-01-17 12:57
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ-Klucz publiczny wraz z identyfikatorem
Rozmiar pliku
9.7 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-9-do-SIWZ-Klucz-publiczny-wraz-z-identyfikatorem.zip
Data publikacji
2020-01-17 12:57
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SIWZ-05.02.2020 r
Rozmiar pliku
266.9 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ-05.02.2020-r.pdf
Data publikacji
2020-02-05 09:20
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.02.2020 r
Rozmiar pliku
355.8 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-20.02.2020-r.pdf
Data publikacji
2020-02-21 13:11
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 1,2,3,12,18,21,23,24 z dnia 06.03.2020 r.
Rozmiar pliku
360.0 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-dla-czesci-nr-1,2,3,12,18,21,23,24-z-dnia-06.03.2020-r..pdf
Data publikacji
2020-03-06 14:59
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części-4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,19,20,22- z dnia 12.03.2020 r.
Rozmiar pliku
614.8 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-dla-czesci-4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,19,20,22-z-dnia-12.03.2020-r..pdf
Data publikacji
2020-03-12 10:58
Rejestr zmian