Modernizacja technologiczna centralnej składnicy kopii bezpieczeństwa systemu wirtualizacji

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
240.9 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2020-12-02 15:30
PDF
Nazwa
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Rozmiar pliku
692.2 KB
Nazwa pliku
Specyfikacja-Istotnych-Warunkow-Zamowienia-SIWZ.pdf
Data publikacji
2020-12-02 15:32
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ i Umowy - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Rozmiar pliku
920.7 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-DO-SIWZ-i-Umowy-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia-SOPZ.pdf
Data publikacji
2020-12-02 15:31
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SOPZ - Dell ProSupport for Enterprise - Sep 2020
Rozmiar pliku
274.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SOPZ-Dell-ProSupport-for-Enterprise-Sep-2020.pdf
Data publikacji
2020-12-02 15:30
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
563.6 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-2-DO-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2020-12-02 15:32
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół Odbioru Dostawy
Rozmiar pliku
17.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Protokol-Odbioru-Dostawy.docx
Data publikacji
2020-12-02 15:29
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do Umowy - Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy
Rozmiar pliku
17.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-Umowy-Protokol-Odbioru-Przedmiotu-Umowy.docx
Data publikacji
2020-12-02 15:31
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do Umowy - Protokół Zdawczo-Odbiorczy
Rozmiar pliku
17.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-Umowy-Protokol-Zdawczo-Odbiorczy.docx
Data publikacji
2020-12-02 15:33
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
30.0 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-3-DO-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2020-12-02 15:31
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Rozmiar pliku
20.1 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.docx
Data publikacji
2020-12-02 15:30
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
20.6 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-5-DO-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2020-12-02 15:32
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - ID postępowania, klucz publiczny
Rozmiar pliku
942 Bytes
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-6-DO-SIWZ-ID-postepowania,-klucz-publiczny.zip
Data publikacji
2020-12-02 15:33
PDF
Nazwa
informacja z otwarcia ofert z dnia 10.12.2020
Rozmiar pliku
111.2 KB
Nazwa pliku
informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-10.12.2020.pdf
Data publikacji
2020-12-10 14:13
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
130.0 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2020-12-14 11:55
Rejestr zmian