Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Pliki

PDF
Nazwa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar pliku
136.7 KB
Nazwa pliku
OGlOSZENIE-O-ZAMoWIENIU.pdf
Data publikacji
2020-10-21 13:43
PDF
Nazwa
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar pliku
633.0 KB
Nazwa pliku
Specyfikacja-Istotnych-Warunkow-Zamowienia.pdf
Data publikacji
2020-10-21 13:46
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ i Nr 3 do Umowy - SOPZ - ANULOWANY
Rozmiar pliku
598.7 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-do-SIWZ-i-Nr-3-do-Umowy-SOPZ-ANULOWANY.pdf
Data publikacji
2020-10-21 13:44
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ - WZÓR UMOWY
Rozmiar pliku
400.2 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-2-do-SIWZ-WZoR-UMOWY.pdf
Data publikacji
2020-10-21 13:43
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do projektu umowy - Opis infrastruktury teleinformatycznej - ANULOWANY
Rozmiar pliku
516.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-projektu-umowy-Opis-infrastruktury-teleinformatycznej-ANULOWANY.pdf
Data publikacji
2020-10-21 13:45
DOC
Nazwa
Załącznnik nr 4 do projektu umowy - Wykaz pracowników Wykonawcy
Rozmiar pliku
65.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznnik-nr-4-do-projektu-umowy-Wykaz-pracownikow-Wykonawcy.doc
Data publikacji
2020-10-21 13:45
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do projektu umowy - Oświadczenie pracownika Wykonawcy
Rozmiar pliku
63.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-projektu-umowy-Oswiadczenie-pracownika-Wykonawcy.doc
Data publikacji
2020-10-21 13:47
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
38.2 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2020-10-21 13:44
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ
Rozmiar pliku
86.0 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4-do-SIWZ.zip
Data publikacji
2020-10-21 13:46
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ - WZÓR OŚWIADCZENIA O ORZECZENIU ZAKAZU oraz O WYROKU, DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
Rozmiar pliku
25.9 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-5-do-SIWZ-WZoR-OsWIADCZENIA-O-ORZECZENIU-ZAKAZU-oraz-O-WYROKU,-DECYZJI-ADMINISTRACYJNEJ.docx
Data publikacji
2020-10-21 13:46
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ - WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚĆI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Rozmiar pliku
47.1 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-6-do-SIWZ-WZoR-OsWIADCZENIA-O-PRZYNALEzNOscI-DO-GRUPY-KAPITAlOWEJ.docx
Data publikacji
2020-10-21 13:45
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ - WZÓR WYKAZU WYKONANYCH USŁUG
Rozmiar pliku
18.2 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-7-do-SIWZ-WZoR-WYKAZU-WYKONANYCH-USlUG.docx
Data publikacji
2020-10-21 13:47
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ-WZÓR WYKAZU OSÓB
Rozmiar pliku
28.4 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-nr-8-do-SIWZ-WZoR-WYKAZU-OSoB.docx
Data publikacji
2020-10-21 13:44
FILE
Nazwa
Załącznik do SIWZ Nr 9 - ANULOWANY
Rozmiar pliku
181.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-do-SIWZ-Nr-9-ANULOWANY.zip
Data publikacji
2020-10-21 13:47
PDF
Nazwa
OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Rozmiar pliku
71.0 KB
Nazwa pliku
OGlOSZENIE-O-ZMIANIE-TERMINU-SKlADANIA-I-OTWARCIA-OFERT.pdf
Data publikacji
2020-11-23 09:08
PDF
Nazwa
Zmiana tresci SIWZ - termin otwarcia
Rozmiar pliku
93.2 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-termin-otwarcia.pdf
Data publikacji
2020-11-18 08:59
PDF
Nazwa
Zmiana tresci SIWZ - termin otwarcia_2
Rozmiar pliku
93.6 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-termin-otwarcia_2.pdf
Data publikacji
2020-11-27 14:11
PDF
Nazwa
OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2 - TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Rozmiar pliku
68.2 KB
Nazwa pliku
OGlOSZENIE-O-ZMIANIE_2-TERMIN-SKlADANIA-I-OTWARCIA-OFERT.pdf
Data publikacji
2020-12-03 11:46
PDF
Nazwa
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 03.12.2020
Rozmiar pliku
121.3 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-03.12.2020.pdf
Data publikacji
2020-12-03 18:05
PDF
Nazwa
Zmiana tresci SIWZ
Rozmiar pliku
94.7 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ.pdf
Data publikacji
2020-12-15 13:39
PDF
Nazwa
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA_3
Rozmiar pliku
68.2 KB
Nazwa pliku
OGlOSZENIE-O-ZMIANIE-OGlOSZENIA_3.pdf
Data publikacji
2020-12-18 09:23
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dn. 30.12.2020
Rozmiar pliku
126.8 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dn.-30.12.2020.pdf
Data publikacji
2020-12-30 12:02
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ i Nr 3 do Umowy - SOPZ - po zmianach
Rozmiar pliku
42.5 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-do-SIWZ-i-Nr-3-do-Umowy-SOPZ-po-zmianach.docx
Data publikacji
2020-12-30 12:02
DOC
Nazwa
Załącznik nr 1 do projektu umowy - Opis infrastruktury teleinformatycznej - po zmianach
Rozmiar pliku
23.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-projektu-umowy-Opis-infrastruktury-teleinformatycznej-po-zmianach.docx
Data publikacji
2020-12-30 12:03
FILE
Nazwa
Załącznik nr 9 do SIWZ - Identyfikator postępowania i Instrukcja użytkownika miniPortal - po zmianach
Rozmiar pliku
2.4 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-Identyfikator-postepowania-i-Instrukcja-uzytkownika-miniPortal-po-zmianach.zip
Data publikacji
2020-12-30 12:04
PDF
Nazwa
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 04.01.2021
Rozmiar pliku
72.1 KB
Nazwa pliku
ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dn.-04.01.2021.pdf
Data publikacji
2021-01-04 09:32
PDF
Nazwa
Zmiana tresci SIWZ - termin składania i otwarcia ofert
Rozmiar pliku
93.6 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-termin-skladania-i-otwarcia-ofert.pdf
Data publikacji
2021-01-15 14:39
PDF
Nazwa
OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT2
Rozmiar pliku
67.0 KB
Nazwa pliku
OGlOSZENIE-O-ZMIANIE-TERMINU-SKlADANIA-I-OTWARCIA-OFERT2.pdf
Data publikacji
2021-01-25 09:44
PDF
Nazwa
OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT2 - korekta
Rozmiar pliku
66.5 KB
Nazwa pliku
OGlOSZENIE-O-ZMIANIE-TERMINU-SKlADANIA-I-OTWARCIA-OFERT2-korekta.pdf
Data publikacji
2021-01-25 09:45
PDF
Nazwa
Informacja o unieważnieniu postępowania
Rozmiar pliku
104.5 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf
Data publikacji
2021-02-19 14:45
Rejestr zmian