Opracowanie cyfrowej ortofotomapy

Pliki

PDF
Nazwa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar pliku
209.1 KB
Nazwa pliku
OGlOSZENIE-O-ZAMoWIENIU.pdf
Data publikacji
2020-01-22 10:20
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
574.7 KB
Nazwa pliku
SIWZ-.pdf
Data publikacji
2020-01-22 10:23
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 A do SIWZ-SOPZ-10 cm
Rozmiar pliku
450.8 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-A-do-SIWZ-SOPZ-10-cm.zip
Data publikacji
2020-01-22 10:24
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SOPZ - obszar opracowania 10cm
Rozmiar pliku
34.4 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-do-SOPZ-obszar-opracowania-10cm.7z
Data publikacji
2020-01-22 10:24
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 B do SIWZ-SOPZ-25 cm
Rozmiar pliku
451.9 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-B-do-SIWZ-SOPZ-25-cm.zip
Data publikacji
2020-01-22 10:25
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SOPZ - Obszar opracowania 25cm
Rozmiar pliku
733.0 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-do-SOPZ-Obszar-opracowania-25cm.7z
Data publikacji
2020-01-22 10:20
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIKI NR 2 do SIWZ-WZORY UMÓW
Rozmiar pliku
311.6 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIKI-NR-2-do-SIWZ-WZORY-UMoW.zip
Data publikacji
2020-01-22 10:21
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK nr 3 do WZORU UMOWY - INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO-dla części 1,4,5,6
Rozmiar pliku
46.0 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-nr-3-do-WZORU-UMOWY-INSTRUKCJA-BEZPIECZEnSTWA-PRZEMYSlOWEGO-dla-czesci-1,4,5,6.doc
Data publikacji
2020-01-22 10:21
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIKI NR 3 do SIWZ-FORMULARZE OFERTOWE
Rozmiar pliku
164.0 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIKI-NR-3-do-SIWZ-FORMULARZE-OFERTOWE.zip
Data publikacji
2020-01-22 10:22
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ-JEDZ
Rozmiar pliku
84.9 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4-do-SIWZ-JEDZ.zip
Data publikacji
2020-01-22 10:22
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ - WZÓR OŚWIADCZENIA O ORZECZENIU ZAKAZU oraz O WYROKU, DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
Rozmiar pliku
25.7 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-5-do-SIWZ-WZoR-OsWIADCZENIA-O-ORZECZENIU-ZAKAZU-oraz-O-WYROKU,-DECYZJI-ADMINISTRACYJNEJ.docx
Data publikacji
2020-01-22 10:23
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ - WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚĆI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Rozmiar pliku
33.6 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-6-do-SIWZ-WZoR-OsWIADCZENIA-O-PRZYNALEzNOscI-DO-GRUPY-KAPITAlOWEJ.docx
Data publikacji
2020-01-22 10:20
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ - WZÓR WYKAZU WYKONANYCH USŁUG
Rozmiar pliku
18.5 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-7-do-SIWZ-WZoR-WYKAZU-WYKONANYCH-USlUG.docx
Data publikacji
2020-01-22 10:22
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - WZÓR WYKAZU OSÓB
Rozmiar pliku
26.1 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-8-do-SIWZ-WZoR-WYKAZU-OSoB.docx
Data publikacji
2020-01-22 10:23
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ - WZÓR WYKAZU NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA i URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH dostępnych Wykonawcy
Rozmiar pliku
40.0 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-9-do-SIWZ-WZoR-WYKAZU-NARZeDZI,-WYPOSAzENIA-i-URZaDZEn-TECHNICZNYCH-dostepnych-Wykonawcy.doc
Data publikacji
2020-01-22 10:21
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ-Klucz publiczny,identyfikator
Rozmiar pliku
9.7 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-10-do-SIWZ-Klucz-publiczny,identyfikator.zip
Data publikacji
2020-01-22 10:24
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SIWZ-06.02.2020 r
Rozmiar pliku
458.6 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ-06.02.2020-r.pdf
Data publikacji
2020-02-06 12:30
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 17.02.2020
Rozmiar pliku
141.5 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dnia-17.02.2020.pdf
Data publikacji
2020-02-18 10:57
PDF
Nazwa
Załacznik nr 5 do SOPZ - Harmonogram realizacji zamówienia z podziałem na poszczególne Części
Rozmiar pliku
88.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SOPZ-Harmonogram-realizacji-zamowienia-z-podzialem-na-poszczegolne-Czesci.pdf
Data publikacji
2020-02-18 10:58
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.02.2020 r
Rozmiar pliku
381.2 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-25.02.2020-r.pdf
Data publikacji
2020-02-26 12:00
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty do części-1,2,3,4,6,7- z dnia 19.03.2020 r.
Rozmiar pliku
755.2 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-do-czesci-1,2,3,4,6,7-z-dnia-19.03.2020-r..pdf
Data publikacji
2020-03-19 14:56
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty-część nr 5 -15.04.2020 r.
Rozmiar pliku
539.5 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-czesc-nr-5-15.04.2020-r..pdf
Data publikacji
2020-04-15 14:24
Rejestr zmian