Opracowanie cyfrowej ortofotomapy

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu - TED
Rozmiar pliku
244.0 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu-TED.pdf
Data publikacji
2020-12-28 14:53
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 19.01.2021
Rozmiar pliku
74.9 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dn.-19.01.2021.pdf
Data publikacji
2021-01-19 08:55
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
Rozmiar pliku
135.3 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2.pdf
Data publikacji
2021-02-01 13:38
PDF
Nazwa
2021-OJS028-070070 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3)
Rozmiar pliku
81.0 KB
Nazwa pliku
2021-OJS028-070070-Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-3.pdf
Data publikacji
2021-02-10 08:22
PDF
Nazwa
SIWZ - BDG-ZP.2610.33.2020.GI
Rozmiar pliku
1.0 MB
Nazwa pliku
SIWZ-BDG-ZP.2610.33.2020.GI.pdf
Data publikacji
2020-12-28 14:55
PDF
Nazwa
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Rozmiar pliku
859.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-Nr-1-do-SIWZ-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia-SOPZ.pdf
Data publikacji
2020-12-28 14:56
FILE
Nazwa
Załączniki 1-6 do SOPZ
Rozmiar pliku
42.0 MB
Nazwa pliku
Zalaczniki-1-6-do-SOPZ.7z
Data publikacji
2020-12-28 14:56
PDF
Nazwa
Załącznik Nr 2 do SIWZ - projekt Umowy GI-FOTO.6201_ ORTO 5_10
Rozmiar pliku
782.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-Nr-2-do-SIWZ-projekt-Umowy-GI-FOTO.6201_-ORTO-5_10.pdf
Data publikacji
2020-12-28 14:57
PDF
Nazwa
ANULOWANY - Załącznik nr 3 do umowy - Wzór Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego w zakresie wykonania zdjęć lotniczych (tajne)
Rozmiar pliku
291.4 KB
Nazwa pliku
ANULOWANY-Zalacznik-nr-3-do-umowy-Wzor-Instrukcji-Bezpieczenstwa-Przemyslowego-w-zakresie-wykonania-zdjec-lotniczych-tajne.pdf
Data publikacji
2020-12-28 14:54
DOC
Nazwa
ANULOWANY - Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
37.0 KB
Nazwa pliku
ANULOWANY-Zalacznik-Nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2020-12-28 14:53
FILE
Nazwa
ANULOWANY - Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ
Rozmiar pliku
89.3 KB
Nazwa pliku
Anulowany-Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-JEDZ.zip
Data publikacji
2020-12-28 14:54
DOC
Nazwa
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o orzeczeniu zakazu ubiegania się o
Rozmiar pliku
25.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-Nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-orzeczeniu-zakazu-ubiegania-sie-o.docx
Data publikacji
2020-12-28 14:54
DOC
Nazwa
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
33.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-Nr-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2020-12-28 14:57
DOC
Nazwa
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
17.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-Nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.docx
Data publikacji
2020-12-28 14:55
DOC
Nazwa
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu osób
Rozmiar pliku
28.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-Nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.docx
Data publikacji
2020-12-28 14:57
DOC
Nazwa
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi
Rozmiar pliku
40.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-Nr-9-do-SIWZ-Wzor-wykazu-narzedzi.doc
Data publikacji
2020-12-28 14:55
FILE
Nazwa
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Identyfikator (ID) oraz instrukcja miniPortalu
Rozmiar pliku
2.5 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-Nr-10-do-SIWZ-Identyfikator-ID-oraz-instrukcja-miniPortalu.zip
Data publikacji
2020-12-28 14:56
PDF
Nazwa
Zapytania nr 1 do SIWZ - z wyjaśnieniami
Rozmiar pliku
146.9 KB
Nazwa pliku
Zapytania-nr-1-do-SIWZ-z-wyjasnieniami.pdf
Data publikacji
2021-01-14 18:56
PDF
Nazwa
SIWZ Ortofotomapa - ZMIANA (1)
Rozmiar pliku
121.5 KB
Nazwa pliku
SIWZ-Ortofotomapa-ZMIANA-1.pdf
Data publikacji
2021-01-14 18:57
PDF
Nazwa
2021-01-27 Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (2)
Rozmiar pliku
270.1 KB
Nazwa pliku
2021-01-27-Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-2.pdf
Data publikacji
2021-01-27 16:50
DOC
Nazwa
2021-01-27 Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - zmieniony
Rozmiar pliku
38.1 KB
Nazwa pliku
2021-01-27-Zalacznik-Nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-zmieniony.docx
Data publikacji
2021-01-27 16:51
DOC
Nazwa
2021-01-27 Załącznik Nr 11 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę wymagań Rozdz. VI ust. 2 pkt 3 ppkt v SIWZ
Rozmiar pliku
28.5 KB
Nazwa pliku
2021-01-27-Zalacznik-Nr-11-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-przez-Wykonawce-wymagan-Rozdz.-VI-ust.-2-pkt-3-ppkt-v-SIWZ.docx
Data publikacji
2021-01-27 16:57
DOC
Nazwa
2021-01-27 Załacznik Nr 12 do SIWZ - Wzor oświadczenia o spełnieniu wymagań w zakresie info. niejawnych o klauzuli zastrzeżone
Rozmiar pliku
26.4 KB
Nazwa pliku
2021-01-27-Zalacznik-Nr-12-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnieniu-wymagan-w-zakresie-info.-niejawnych-o-klauzuli-zastrzezone.docx
Data publikacji
2021-01-27 16:53
FILE
Nazwa
ANULOWANY-2021-01-27 Załącznik nr 1 do SOPZ obszar opracowania - zmieniony
Rozmiar pliku
597.1 KB
Nazwa pliku
Anulowany-2021-01-27-Zalacznik-nr-1-do-SOPZ-obszar-opracowania-zmieniony.7z
Data publikacji
2021-01-27 16:54
DOC
Nazwa
2021-01-27 Załącznik nr 3 do umowy - Wzór Instrukcji Bezpiecz Przem (tajne,poufne) - zmieniony
Rozmiar pliku
52.5 KB
Nazwa pliku
2021-01-27-Zalacznik-nr-3-do-umowy-Wzor-Instrukcji-Bezpiecz-Przem-tajne,poufne-zmieniony.doc
Data publikacji
2021-01-27 16:56
PDF
Nazwa
SIWZ Ortofotomapa - ZMIANA (3)
Rozmiar pliku
117.2 KB
Nazwa pliku
SIWZ-Ortofotomapa-ZMIANA-3.pdf
Data publikacji
2021-02-02 14:46
FILE
Nazwa
Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ.zip - zmieniony
Rozmiar pliku
84.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-JEDZ.zip-zmieniony.zip
Data publikacji
2021-02-02 14:48
PDF
Nazwa
2021-02-05 Ortofotomapa - wyjaśnienia i zmiana SIWZ (4)
Rozmiar pliku
1.1 MB
Nazwa pliku
2021-02-05-Ortofotomapa-wyjasnienia-i-zmiana-SIWZ-4.pdf
Data publikacji
2021-02-05 13:10
PDF
Nazwa
Poprawa oczywistej omyłki w treści SIWZ (5)
Rozmiar pliku
133.6 KB
Nazwa pliku
Poprawa-oczywistej-omylki-w-tresci-SIWZ-5.pdf
Data publikacji
2021-02-09 14:47
FILE
Nazwa
2021-02-09 Załącznik nr 1 do SOPZ – obszar opracowania – zmieniony (2)
Rozmiar pliku
294.8 KB
Nazwa pliku
2021-02-09-Zalacznik-nr-1-do-SOPZ-obszar-opracowania-zmieniony-2.7z
Data publikacji
2021-02-09 14:48
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert BDG-ZP.2610.33.2020.GI
Rozmiar pliku
141.5 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-BDG-ZP.2610.33.2020.GI.pdf
Data publikacji
2021-02-23 11:14
PDF
Nazwa
Informacja wybór oferty - cz. nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Rozmiar pliku
130.6 KB
Nazwa pliku
Informacja-wybor-oferty-cz.-nr-1,2,3,4,5,6,7,8,9.pdf
Data publikacji
2021-03-18 13:44
Rejestr zmian