Pozyskanie danych wysokościowych

Pliki

PDF
Nazwa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozmiar pliku
160.9 KB
Nazwa pliku
OGlOSZENIE-o-ZAMoWIENIU-.pdf
Data publikacji
2020-02-13 11:08
PDF
Nazwa
SIWZ
Rozmiar pliku
635.1 KB
Nazwa pliku
SIWZ.pdf
Data publikacji
2020-02-13 11:09
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Rozmiar pliku
374.6 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-do-SIWZ-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia-SOPZ.docx
Data publikacji
2020-02-13 11:08
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIKI nr 1 - 6 do SOPZ
Rozmiar pliku
57.3 MB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIKI-nr-1-6-do-SOPZ.7z
Data publikacji
2020-02-13 11:09
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ-WZÓR UMOWY
Rozmiar pliku
47.4 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-2-do-SIWZ-WZoR-UMOWY.docx
Data publikacji
2020-02-13 11:06
DOC
Nazwa
Załącznik Nr 3 A-do SIWZ - Wzór formularza ofertowego część 1
Rozmiar pliku
36.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-Nr-3-A-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-czesc-1.docx
Data publikacji
2020-02-13 11:07
DOC
Nazwa
Załącznik Nr 3 B do SIWZ - Wzór formularza ofertowego część 2
Rozmiar pliku
25.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-Nr-3-B-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego-czesc-2.docx
Data publikacji
2020-02-13 11:09
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ-JEDZ
Rozmiar pliku
90.3 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4-do-SIWZ-JEDZ.zip
Data publikacji
2020-02-13 11:08
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ - WZÓR OŚWIADCZENIA O ORZECZENIU ZAKAZU oraz O WYROKU, DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
Rozmiar pliku
25.9 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-5-do-SIWZ-WZoR-OsWIADCZENIA-O-ORZECZENIU-ZAKAZU-oraz-O-WYROKU,-DECYZJI-ADMINISTRACYJNEJ.docx
Data publikacji
2020-02-13 11:10
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ - WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚĆI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Rozmiar pliku
34.0 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-6-do-SIWZ-WZoR-OsWIADCZENIA-O-PRZYNALEzNOscI-DO-GRUPY-KAPITAlOWEJ.docx
Data publikacji
2020-02-13 11:11
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ - WZÓR WYKAZU WYKONANYCH USŁUG
Rozmiar pliku
18.0 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-7-do-SIWZ-WZoR-WYKAZU-WYKONANYCH-USlUG.docx
Data publikacji
2020-02-13 11:06
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ-WZÓR WYKAZU OSÓB
Rozmiar pliku
27.4 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-Nr-8-do-SIWZ-WZoR-WYKAZU-OSoB.docx
Data publikacji
2020-02-13 11:07
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ - WZÓR WYKAZU NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA i URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH dostępnych Wykonawcy
Rozmiar pliku
38.0 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-9-do-SIWZ-WZoR-WYKAZU-NARZeDZI,-WYPOSAzENIA-i-URZaDZEn-TECHNICZNYCH-dostepnych-Wykonawcy.doc
Data publikacji
2020-02-13 11:10
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ-Klucz publiczny, identyfikator postępowania
Rozmiar pliku
9.7 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-10-do-SIWZ-Klucz-publiczny,-identyfikator-postepowania.zip
Data publikacji
2020-02-13 11:10
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ- z 28.02.2020 r
Rozmiar pliku
343.9 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-28.02.2020-r.pdf
Data publikacji
2020-02-28 13:47
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ - WZÓR WYKAZU NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA i URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH dostępnych Wykonawcy-zmiana-28.02.2020 r.
Rozmiar pliku
39.0 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-9-do-SIWZ-WZoR-WYKAZU-NARZeDZI,-WYPOSAzENIA-i-URZaDZEn-TECHNICZNYCH-dostepnych-Wykonawcy-zmiana-28.02.2020-r..doc
Data publikacji
2020-02-28 13:48
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy - zmiana 28.02.2020
Rozmiar pliku
49.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Wzor-Umowy-zmiana-28.02.2020.docx
Data publikacji
2020-02-28 13:50
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozmiar pliku
121.9 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
Data publikacji
2020-03-05 07:53
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.03.2020 r.
Rozmiar pliku
644.9 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-19.03.2020-r.pdf
Data publikacji
2020-03-20 09:40
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty a dnia 02.04.2020
Rozmiar pliku
464.7 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-a-dnia-02.04.2020.pdf
Data publikacji
2020-04-02 13:17
Rejestr zmian