Pozyskanie danych wysokościowych

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
181.0 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2020-12-28 14:08
PDF
Nazwa
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar pliku
974.5 KB
Nazwa pliku
Specyfikacja-Istotnych-Warunkow-Zamowienia.pdf
Data publikacji
2020-12-28 14:09
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ i do Umowy - Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia - SOPZ
Rozmiar pliku
1.5 MB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-do-SIWZ-i-do-Umowy-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia-SOPZ.pdf
Data publikacji
2020-12-28 14:11
FILE
Nazwa
Załączniki 1-5 do SOPZ-ANULOWANE
Rozmiar pliku
44.2 MB
Nazwa pliku
Zalaczniki-1-5-do-SOPZ-ANULOWANE.7z
Data publikacji
2020-12-28 14:10
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
742.9 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-2-do-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2020-12-28 14:11
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego w zakresie pozyskiwania danych wysokościowych (tajne)-ANULOWANY
Rozmiar pliku
292.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Wzor-Instrukcji-Bezpieczenstwa-Przemyslowego-w-zakresie-pozyskiwania-danych-wysokosciowych-tajne-ANULOWANY.pdf
Data publikacji
2020-12-28 14:12
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ - Wzory formularzy ofertowych-ANULOWANY
Rozmiar pliku
131.6 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-3-do-SIWZ-Wzory-formularzy-ofertowych-ANULOWANY.zip
Data publikacji
2020-12-28 14:09
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ - JEDZ-ANULOWANY
Rozmiar pliku
88.1 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4-do-SIWZ-JEDZ-ANULOWANY.zip
Data publikacji
2020-12-28 14:08
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - Wzor oświadczenia o orzeczeniu zakazu oraz o wyroku, decyzji adm.
Rozmiar pliku
26.1 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-5-DO-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-orzeczeniu-zakazu-oraz-o-wyroku,-decyzji-adm..docx
Data publikacji
2020-12-28 14:12
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
34.2 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-6-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2020-12-28 14:09
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - Wzór wykazu wykonanych usług
Rozmiar pliku
18.0 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-7-DO-SIWZ-Wzor-wykazu-wykonanych-uslug.docx
Data publikacji
2020-12-28 14:11
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ - Wzór wykazu osób
Rozmiar pliku
26.0 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-8-DO-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.docx
Data publikacji
2020-12-28 14:08
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi
Rozmiar pliku
36.5 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-9-do-SIWZ-Wzor-wykazu-narzedzi.doc
Data publikacji
2020-12-28 14:07
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ - Identyfikator postępowania i instrukcja użytkownika miniPortal
Rozmiar pliku
2.2 MB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-10-do-SIWZ-Identyfikator-postepowania-i-instrukcja-uzytkownika-miniPortal.zip
Data publikacji
2020-12-28 14:10
PDF
Nazwa
Wyjasnienia i zmiana tresci SIWZ
Rozmiar pliku
165.9 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ.pdf
Data publikacji
2021-01-15 09:29
FILE
Nazwa
Załączniki 1-5 do SOPZ - po zmianach
Rozmiar pliku
49.1 MB
Nazwa pliku
Zalaczniki-1-5-do-SOPZ-po-zmianach.7z
Data publikacji
2021-01-15 09:30
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ - Wzory formularzy ofertowych - po zmianach
Rozmiar pliku
132.1 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-3-do-SIWZ-Wzory-formularzy-ofertowych-po-zmianach.zip
Data publikacji
2021-01-15 09:31
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozmiar pliku
71.5 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
Data publikacji
2021-01-20 08:06
PDF
Nazwa
Zmiana tresci SIWZ z dn. 21.01.2021
Rozmiar pliku
560.9 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dn.-21.01.2021.pdf
Data publikacji
2021-01-21 14:20
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – po zmianach
Rozmiar pliku
87.9 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4-do-SIWZ-Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-JEDZ-po-zmianach.zip
Data publikacji
2021-01-21 14:21
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana tresci SIWZ-02.02.21
Rozmiar pliku
663.4 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-02.02.21.pdf
Data publikacji
2021-02-02 12:01
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
Rozmiar pliku
88.6 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2.pdf
Data publikacji
2021-02-05 11:08
PDF
Nazwa
Sprostowanie wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z 2.02.2021
Rozmiar pliku
142.2 KB
Nazwa pliku
Sprostowanie-wyjasnienia-i-zmiany-tresci-SIWZ-z-2.02.2021.pdf
Data publikacji
2021-02-10 08:05
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do umowy - Wzór Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego_LIDAR - po zmianach
Rozmiar pliku
293.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-umowy-Wzor-Instrukcji-Bezpieczenstwa-Przemyslowego_LIDAR-po-zmianach.pdf
Data publikacji
2021-02-10 08:06
DOC
Nazwa
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę wymagań Rozdz. VI ust. 2 pkt 3 lit. b ppkt iii SIWZ
Rozmiar pliku
27.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-Nr-11-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-przez-Wykonawce-wymagan-Rozdz.-VI-ust.-2-pkt-3-lit.-b-ppkt-iii-SIWZ.docx
Data publikacji
2021-02-10 08:06
DOC
Nazwa
Zalacznik Nr 12 do SIWZ - Wzor oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymagań w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone
Rozmiar pliku
29.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-Nr-12-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-Wykonawcy-o-spelnieniu-wymagan-w-zakresie-dostepu-do-informacji-niejawnych-o-klauzuli-zastrzezone.docx
Data publikacji
2021-02-10 08:05
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert z dn. 17.02.2021
Rozmiar pliku
111.4 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dn.-17.02.2021.pdf
Data publikacji
2021-02-18 09:07
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty cz. 2,4
Rozmiar pliku
132.1 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-cz.-2,4.pdf
Data publikacji
2021-03-16 07:05
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty cz. 1,3
Rozmiar pliku
142.3 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-cz.-1,3.pdf
Data publikacji
2021-03-18 14:27
PDF
Nazwa
Informacja o unieważnieniu wyboru oferty cz. 1,3
Rozmiar pliku
116.4 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-uniewaznieniu-wyboru-oferty-cz.-1,3.pdf
Data publikacji
2021-04-20 14:07
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty cz. 1,3
Rozmiar pliku
133.4 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-ponownym-wyborze-oferty-cz.-1,3.pdf
Data publikacji
2021-04-30 14:23
Rejestr zmian