Świadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji dla infrastruktury Oracle

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
133.2 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2020-12-01 14:37
PDF
Nazwa
SIWZ - Świadczenie usług ATiK dla infrastruktury Oracle
Rozmiar pliku
687.8 KB
Nazwa pliku
SIWZ-swiadczenie-uslug-ATiK-dla-infrastruktury-Oracle.pdf
Data publikacji
2020-12-01 14:38
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - SOPZ
Rozmiar pliku
819.2 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-DO-SIWZ-SOPZ.pdf
Data publikacji
2020-12-01 14:37
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
523.0 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-2-DO-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2020-12-01 14:35
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do Umowy - Zasady Świadczenia Usług Asysty Technicznej dla Oprogramowania Oracle
Rozmiar pliku
1.3 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-Umowy-Zasady-swiadczenia-Uslug-Asysty-Technicznej-dla-Oprogramowania-Oracle.pdf
Data publikacji
2020-12-01 14:34
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy - Protokół Odbioru
Rozmiar pliku
565.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Protokol-Odbioru.pdf
Data publikacji
2020-12-01 14:35
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy
Rozmiar pliku
566.6 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Protokol-Odbioru-Przedmiotu-Umowy.pdf
Data publikacji
2020-12-01 14:36
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ -Wzór Formularza ofertowego
Rozmiar pliku
30.7 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-3-DO-SIWZ-Wzor-Formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2020-12-01 14:35
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - oświadczenie brak wykluczenia
Rozmiar pliku
19.5 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4-DO-SIWZ-oswiadczenie-brak-wykluczenia.docx
Data publikacji
2020-12-01 14:36
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
20.9 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-5-DO-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2020-12-01 14:37
FILE
Nazwa
ZAŁACZNIK NR 6 DO SIWZ - identyfikator postępowania i klucz publiczny
Rozmiar pliku
11.7 KB
Nazwa pliku
ZAlACZNIK-NR-6-DO-SIWZ-identyfikator-postepowania-i-klucz-publiczny.zip
Data publikacji
2020-12-01 14:36
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar pliku
112.9 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
Data publikacji
2020-12-08 14:27
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
108.4 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2020-12-10 09:17
Rejestr zmian