Świadczenie usług dostępu do Internetu

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
140.7 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2020-01-24 12:47
PDF
Nazwa
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar pliku
439.2 KB
Nazwa pliku
Specyfikacja-Istotnych-Warunkow-Zamowienia.pdf
Data publikacji
2020-01-24 12:47
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIKI NR 1 DO SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Rozmiar pliku
1.7 MB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIKI-NR-1-DO-SIWZ-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.zip
Data publikacji
2020-01-24 12:47
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
323.4 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-2-DO-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2020-01-24 12:48
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy - Protokół zdawczo-odbiorczy
Rozmiar pliku
20.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Protokol-zdawczo-odbiorczy.docx
Data publikacji
2020-01-24 12:48
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół odbioru
Rozmiar pliku
21.1 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Protokol-odbioru.docx
Data publikacji
2020-01-24 12:49
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIKI NR 3 DO SIWZ - Formularze ofertowe
Rozmiar pliku
199.4 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIKI-NR-3-DO-SIWZ-Formularze-ofertowe.zip
Data publikacji
2020-01-24 12:48
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - Oświadczenie dot. braku wykluczenia
Rozmiar pliku
20.6 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4-DO-SIWZ-Oswiadczenie-dot.-braku-wykluczenia.docx
Data publikacji
2020-01-24 12:49
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - Grupa kapitałowa
Rozmiar pliku
18.8 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-5-DO-SIWZ-Grupa-kapitalowa.docx
Data publikacji
2020-01-24 12:49
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 29.01.2020
Rozmiar pliku
67.0 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dn.-29.01.2020.pdf
Data publikacji
2020-01-29 12:23
PDF
Nazwa
Wyjasnienia i zmiana tresci SIWZ z dn. 29.01.2020
Rozmiar pliku
498.5 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dn.-29.01.2020.pdf
Data publikacji
2020-01-29 12:23
PDF
Nazwa
Wyjasnienia i zmiana tresci SIWZ z dn. 31.01.2020
Rozmiar pliku
620.4 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dn.-31.01.2020.pdf
Data publikacji
2020-01-31 13:28
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 04.02.2020
Rozmiar pliku
67.0 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dn.-04.02.2020.pdf
Data publikacji
2020-02-04 12:15
PDF
Nazwa
Wyjasnienia i zmiana tresci SIWZ z dn. 04.02.2020
Rozmiar pliku
572.7 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dn.-04.02.2020.pdf
Data publikacji
2020-02-04 12:15
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert z dn. 07.02.2020
Rozmiar pliku
374.2 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dn.-07.02.2020.pdf
Data publikacji
2020-02-07 14:07
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty cz. 1, 2, 3, 5, 6 i 7 z 14.02.2020
Rozmiar pliku
720.9 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-cz.-1,-2,-3,-5,-6-i-7-z-14.02.2020.pdf
Data publikacji
2020-02-14 14:05
PDF
Nazwa
Informacja o unieważnieniu postępowania dla części nr 4
Rozmiar pliku
352.8 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-dla-czesci-nr-4.pdf
Data publikacji
2020-02-19 10:17
Rejestr zmian