Świadczenie usług serwisowych dla infrastruktury klimatyzacji i zasilania

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
230.5 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2020-10-13 13:53
PDF
Nazwa
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar pliku
712.1 KB
Nazwa pliku
Specyfikacja-Istotnych-Warunkow-Zamowienia.pdf
Data publikacji
2020-10-13 13:55
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ i Umowy - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Rozmiar pliku
1.4 MB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-DO-SIWZ-i-Umowy-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.zip
Data publikacji
2020-10-13 14:17
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
532.6 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-2-DO-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2020-10-13 13:53
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ - wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
30.4 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-3A-DO-SIWZ-wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2020-10-13 13:55
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ - wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
30.5 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-3B-DO-SIWZ-wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2020-10-13 13:56
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Rozmiar pliku
19.6 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4-DO-SIWZ-Oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.docx
Data publikacji
2020-10-13 13:55
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4A DO SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków
Rozmiar pliku
19.9 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4A-DO-SIWZ-Oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.docx
Data publikacji
2020-10-13 13:54
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
Rozmiar pliku
18.5 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-5-DO-SIWZ-Oswiadczenie-grupa-kapitalowa.docx
Data publikacji
2020-10-13 13:54
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - Wzór wykazu osób
Rozmiar pliku
25.8 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-6-DO-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.docx
Data publikacji
2020-10-13 13:53
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny
Rozmiar pliku
183.4 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-7-DO-SIWZ-Identyfikator-postepowania-i-klucz-publiczny.zip
Data publikacji
2020-10-13 13:52
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn.19.10.2020
Rozmiar pliku
75.5 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu-z-dn.19.10.2020.pdf
Data publikacji
2020-10-19 10:57
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dn. 19.10.2020
Rozmiar pliku
133.6 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dn.-19.10.2020.pdf
Data publikacji
2020-10-19 10:58
PDF
Nazwa
informacja z otwarcia ofert z dnia 22.10.2020
Rozmiar pliku
120.7 KB
Nazwa pliku
informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-22.10.2020.pdf
Data publikacji
2020-10-23 07:42
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty dla cz. 1, 2
Rozmiar pliku
140.3 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-dla-cz.-1,-2.pdf
Data publikacji
2020-11-05 13:33
Rejestr zmian