Świadczenie usług wsparcia technicznego podsystemu bezpieczeństwa

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
157.5 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2020-11-27 08:49
PDF
Nazwa
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Rozmiar pliku
687.6 KB
Nazwa pliku
Specyfikacja-Istotnych-Warunkow-Zamowienia-SIWZ.pdf
Data publikacji
2020-11-27 08:50
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ i do Wzoru Umowy - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Rozmiar pliku
718.2 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-DO-SIWZ-i-do-Wzoru-Umowy-Szczegolowy-Opis-Przedmiotu-Zamowienia-SOPZ.pdf
Data publikacji
2020-11-27 08:48
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
410.1 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-2-DO-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2020-11-27 08:47
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy - Wzór protokołu odbioru
Rozmiar pliku
14.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru.docx
Data publikacji
2020-11-27 08:48
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór protokołu odbioru przedmiotu Umowy
Rozmiar pliku
14.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru-przedmiotu-Umowy.docx
Data publikacji
2020-11-27 08:49
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
29.8 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-3-DO-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2020-11-27 08:50
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Rozmiar pliku
19.5 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4-DO-SIWZ-Oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.docx
Data publikacji
2020-11-27 08:48
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
20.7 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-5-DO-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2020-11-27 08:49
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - ID postępowania, klucz publiczny
Rozmiar pliku
940 Bytes
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-6-DO-SIWZ-ID-postepowania,-klucz-publiczny.zip
Data publikacji
2020-11-27 08:47
PDF
Nazwa
Zmiana tresci SIWZ z dn. 01.12.2020
Rozmiar pliku
111.9 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dn.-01.12.2020.pdf
Data publikacji
2020-12-01 07:16
PDF
Nazwa
informacja z otwarcia ofert z dnia 08.12.2020
Rozmiar pliku
111.4 KB
Nazwa pliku
informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-08.12.2020.pdf
Data publikacji
2020-12-08 14:44
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
127.9 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2020-12-10 14:20
Rejestr zmian