Świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK), dla oprogramowania systemów Geoportal, PZGiK oraz CAPAP

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
140.1 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2020-12-11 10:36
PDF
Nazwa
SIWZ - ŚWIADCZENIE USŁUGI ATiK
Rozmiar pliku
248.6 KB
Nazwa pliku
SIWZ-sWIADCZENIE-USlUGI-ATiK.pdf
Data publikacji
2020-12-11 10:35
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - SOPZ
Rozmiar pliku
50.8 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-do-SIWZ-SOPZ.docx
Data publikacji
2020-12-11 10:35
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ - WZÓR UMOWY
Rozmiar pliku
50.5 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-2-do-SIWZ-WZoR-UMOWY.docx
Data publikacji
2020-12-11 10:35
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do Umowy - Wzór protokołu odbioru Raportu z ATiK
Rozmiar pliku
24.4 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Umowy-Wzor-protokolu-odbioru-Raportu-z-ATiK.docx
Data publikacji
2020-12-11 10:34
DOC
Nazwa
Załacznik nr 3 do Umowy - Wzór Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy
Rozmiar pliku
23.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Wzor-Protokolu-Odbioru-Przedmiotu-Umowy.docx
Data publikacji
2020-12-11 10:34
DOC
Nazwa
Załącznik nr 4 do Umowy - Maksymalny zakres danych osobowych w zbiorach
Rozmiar pliku
253.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-Umowy-Maksymalny-zakres-danych-osobowych-w-zbiorach.docx
Data publikacji
2020-12-11 10:37
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ - WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO
Rozmiar pliku
37.7 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-3-do-SIWZ-WZoR-FORMULARZA-OFERTOWEGO.docx
Data publikacji
2020-12-11 10:36
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
Rozmiar pliku
84.3 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4-do-SIWZ-Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-JEDZ.zip
Data publikacji
2020-12-11 10:36
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ - WZÓR OŚWIADCZENIA O DECYZJI, WYROKU
Rozmiar pliku
18.1 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-5-do-SIWZ-WZoR-OsWIADCZENIA-O-DECYZJI,-WYROKU.docx
Data publikacji
2020-12-11 10:37
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ - WZÓR OŚWIADCZENIA O ORZECZENIU ZAKAZU
Rozmiar pliku
20.2 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-6-do-SIWZ-WZoR-OsWIADCZENIA-O-ORZECZENIU-ZAKAZU.docx
Data publikacji
2020-12-11 10:37
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ - WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚĆI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Rozmiar pliku
34.3 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-7-do-SIWZ-WZoR-OsWIADCZENIA-O-PRZYNALEzNOscI-DO-GRUPY-KAPITAlOWEJ.docx
Data publikacji
2020-12-11 10:38
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Numer identyfikacyjny postępowania oraz klucz pu - ANULOWANY
Rozmiar pliku
9.4 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-8-do-SIWZ-Numer-identyfikacyjny-postepowania-oraz-klucz-pu.zip-ANULOWANY
Data publikacji
2020-12-11 10:34
PDF
Nazwa
Zmiana tresci SIWZ z dn. 30.12.2020
Rozmiar pliku
114.5 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dn.-30.12.2020.pdf
Data publikacji
2020-12-30 10:13
FILE
Nazwa
Załącznik nr 8 do SIWZ po zmianach – Identyfikator postępowania i Instrukcja użytkownika miniPortalu
Rozmiar pliku
2.5 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-po-zmianach-Identyfikator-postepowania-i-Instrukcja-uzytkownika-miniPortalu.zip
Data publikacji
2020-12-30 10:15
PDF
Nazwa
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 04.01.2021
Rozmiar pliku
66.6 KB
Nazwa pliku
ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dn.-04.01.2021.pdf
Data publikacji
2021-01-04 09:28
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar pliku
110.8 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
Data publikacji
2021-01-14 14:16
PDF
Nazwa
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Rozmiar pliku
109.0 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf
Data publikacji
2021-01-26 12:28
Rejestr zmian