Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
132.4 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2020-11-27 08:54
PDF
Nazwa
SIWZ - Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware
Rozmiar pliku
231.6 KB
Nazwa pliku
SIWZ-Zakup-uslug-wsparcia-na-oprogramowanie-VMware-28.pdf
Data publikacji
2020-11-27 08:54
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - SOPZ
Rozmiar pliku
744.9 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-DO-SIWZ-SOPZ.pdf
Data publikacji
2020-11-27 08:56
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
585.3 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-2-DO-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2020-11-27 08:53
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do Wzoru umowy - Wzór protokołu odbioru
Rozmiar pliku
583.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Wzoru-umowy-Wzor-protokolu-odbioru.pdf
Data publikacji
2020-11-27 08:52
PDF
Nazwa
Załącznik nr 3 do Wzoru umowy - Wzór protokołu odbioru przedmiotu Umowy
Rozmiar pliku
584.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Wzoru-umowy-Wzor-protokolu-odbioru-przedmiotu-Umowy.pdf
Data publikacji
2020-11-27 08:55
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
39.2 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-3-DO-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2020-11-27 08:59
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - oświadczenie brak wykluczenia
Rozmiar pliku
20.2 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4-DO-SIWZ-oswiadczenie-brak-wykluczenia.docx
Data publikacji
2020-11-27 08:53
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
20.9 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-5-DO-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2020-11-27 08:55
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny
Rozmiar pliku
11.5 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-6-DO-SIWZ-Identyfikator-postepowania-i-klucz-publiczny.zip
Data publikacji
2020-11-27 08:55
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana tresci SIWZ
Rozmiar pliku
179.2 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ.pdf
Data publikacji
2020-12-03 07:55
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozmiar pliku
72.2 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
Data publikacji
2020-12-04 17:10
PDF
Nazwa
Zmiana tresci SIWZ - termin otwarcia
Rozmiar pliku
114.8 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-termin-otwarcia.pdf
Data publikacji
2020-12-04 17:10
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia treści SIWZ
Rozmiar pliku
138.6 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-tresci-SIWZ.pdf
Data publikacji
2020-12-08 07:29
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert - 28
Rozmiar pliku
114.3 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-28.pdf
Data publikacji
2020-12-10 14:29
PDF
Nazwa
Informacja o unieważnieniu postępowania
Rozmiar pliku
203.2 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf
Data publikacji
2020-12-21 20:18
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie
Rozmiar pliku
104.1 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-uniewaznienie.pdf
Data publikacji
2020-12-22 14:12
Rejestr zmian