Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
215.0 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2020-12-29 14:18
PDF
Nazwa
SIWZ - Zakup usług wsparcia na oprogramowanie VMware
Rozmiar pliku
669.8 KB
Nazwa pliku
SIWZ-Zakup-uslug-wsparcia-na-oprogramowanie-VMware.pdf
Data publikacji
2020-12-29 14:19
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - SOPZ
Rozmiar pliku
134.5 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-DO-SIWZ-SOPZ.doc
Data publikacji
2020-12-29 14:18
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
36.3 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-2-DO-SIWZ-Wzor-umowy.docx
Data publikacji
2020-12-29 14:18
DOC
Nazwa
Załącznik nr 2 do Wzoru umowy - Wzór protokołu odbioru
Rozmiar pliku
14.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-Wzoru-umowy-Wzor-protokolu-odbioru.docx
Data publikacji
2020-12-29 14:20
DOC
Nazwa
Załącznik nr 3 do Wzoru umowy - Wzór protokołu odbioru przedmiotu Umowy
Rozmiar pliku
14.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Wzoru-umowy-Wzor-protokolu-odbioru-przedmiotu-Umowy.docx
Data publikacji
2020-12-29 14:17
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Rozmiar pliku
36.5 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-3-DO-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx
Data publikacji
2020-12-29 14:19
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - oświadczenie brak wykluczenia
Rozmiar pliku
20.7 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4-DO-SIWZ-oswiadczenie-brak-wykluczenia.docx
Data publikacji
2020-12-29 14:19
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Rozmiar pliku
22.9 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-5-DO-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.docx
Data publikacji
2020-12-29 14:20
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - Identyfikator postępowania i Instrukcja użytkownika systemu miniPortal
Rozmiar pliku
2.2 MB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-6-DO-SIWZ-Identyfikator-postepowania-i-Instrukcja-uzytkownika-systemu-miniPortal.zip
Data publikacji
2020-12-29 14:17
PDF
Nazwa
Zmiana tresci SIWZ z dn. 05.01.2021
Rozmiar pliku
114.7 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dn.-05.01.2021.pdf
Data publikacji
2021-01-05 06:53
PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 05.01.2021
Rozmiar pliku
82.2 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dn.-05.01.2021.pdf
Data publikacji
2021-01-05 06:54
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana tresci SIWZ
Rozmiar pliku
146.1 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ.pdf
Data publikacji
2021-01-08 10:53
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar pliku
112.0 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-.pdf
Data publikacji
2021-01-13 08:20
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Rozmiar pliku
112.6 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf
Data publikacji
2021-01-21 07:04
Rejestr zmian