Zakup usługi utrzymania infrastruktury SIG

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
185.5 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2020-09-09 11:04
PDF
Nazwa
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIG
Rozmiar pliku
838.5 KB
Nazwa pliku
Specyfikacja-Istotnych-Warunkow-Zamowienia-SIG.pdf
Data publikacji
2020-09-09 11:06
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia
Rozmiar pliku
3.8 MB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-1-DO-SIWZ-Szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
Data publikacji
2020-09-09 11:08
PDF
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar pliku
847.3 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-2-DO-SIWZ-Wzor-umowy.pdf
Data publikacji
2020-09-09 11:06
DOC
Nazwa
Załacznik nr 3 do Umowy - Maksymalny zakres danych osobowych w Zbiorach
Rozmiar pliku
38.5 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Maksymalny-zakres-danych-osobowych-w-Zbiorach-.docx
Data publikacji
2020-09-09 11:06
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar pliku
31.4 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-3-DO-SIWZ-Formularz-ofertowy.docx
Data publikacji
2020-09-09 11:07
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - JEDZ
Rozmiar pliku
88.7 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-4-DO-SIWZ-JEDZ.zip
Data publikacji
2020-09-09 11:04
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - Wzor oświadczenia o orzeczeniu zakazu oraz o wyroku, decyzji adm
Rozmiar pliku
25.9 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-5-DO-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-orzeczeniu-zakazu-oraz-o-wyroku,-decyzji-adm.docx
Data publikacji
2020-09-09 13:40
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 5a DO SIWZ - Wzór oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
Rozmiar pliku
25.1 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-5a-DO-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-niezaleganiu-z-oplacaniem-podatkow-i-oplat-lokalnych.docx
Data publikacji
2020-09-09 11:04
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - Grupa kapitałowa
Rozmiar pliku
18.8 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-6-DO-SIWZ-Grupa-kapitalowa.docx
Data publikacji
2020-09-09 11:05
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - Wzór wykazu usług
Rozmiar pliku
21.6 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-7-DO-SIWZ-Wzor-wykazu-uslug.docx
Data publikacji
2020-09-09 11:05
DOC
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ - Wzór wykazu osób
Rozmiar pliku
40.6 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-8-DO-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.docx
Data publikacji
2020-09-09 11:05
FILE
Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ - Klucz publiczny i identyfikator
Rozmiar pliku
182.6 KB
Nazwa pliku
ZAlaCZNIK-NR-9-DO-SIWZ-Klucz-publiczny-i-identyfikator.zip
Data publikacji
2020-09-09 11:07
PDF
Nazwa
Zmiana treści SIWZ z dn. 07.10.2020
Rozmiar pliku
114.1 KB
Nazwa pliku
Zmiana-tresci-SIWZ-z-dn.-07.10.2020.pdf
Data publikacji
2020-10-07 13:16
PDF
Nazwa
Ogłosznie o zmianie ogłoszenia z dn. 12.10.2020
Rozmiar pliku
66.4 KB
Nazwa pliku
Oglosznie-o-zmianie-ogloszenia-z-dn.-12.10.2020.pdf
Data publikacji
2020-10-12 10:19
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dn. 12.10.2020
Rozmiar pliku
170.5 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-i-zmiana-tresci-SIWZ-z-dn.-12.10.2020.pdf
Data publikacji
2020-10-12 15:47
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert z dn. 19.10.2020
Rozmiar pliku
111.7 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dn.-19.10.2020.pdf
Data publikacji
2020-10-20 08:05
PDF
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze oferty
Rozmiar pliku
132.7 KB
Nazwa pliku
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2020-11-20 10:53
Rejestr zmian