Weryfikacja (korekta) pod względem merytorycznym i technicznym publikacji Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP

Pliki

PDF
Nazwa
Zaproszenie do składania ofert
Rozmiar pliku
119.8 KB
Nazwa pliku
Zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf
Data publikacji
2021-08-18 11:09
DOC
Nazwa
Zał. nr 1 do Zaproszenia - formularz ofertowy
Rozmiar pliku
32.6 KB
Nazwa pliku
Zal.-nr-1-do-Zaproszenia-formularz-ofertowy.docx
Data publikacji
2021-08-18 11:26
DOC
Nazwa
Zał. nr 2 do Zaproszenia - warunki techniczne_dla Części I
Rozmiar pliku
38.8 KB
Nazwa pliku
Zal.-nr-2-do-Zaproszenia-warunki-techniczne_dla-Czesci-I.docx
Data publikacji
2021-08-18 11:09
DOC
Nazwa
Zał. nr 2a do Zaproszenia - warunki techniczne_dla Części II
Rozmiar pliku
40.1 KB
Nazwa pliku
Zal.-nr-2a-do-Zaproszenia-warunki-techniczne_dla-Czesci-II.docx
Data publikacji
2021-08-18 11:09
DOC
Nazwa
Zał. nr 3 do Zaproszenia - projekt umowy
Rozmiar pliku
39.2 KB
Nazwa pliku
Zal.-nr-3-do-Zaproszenia-projekt-umowy.docx
Data publikacji
2021-08-18 11:10
PDF
Nazwa
Zał. nr 4 do Zaproszenia - warunki techniczne na skład i druk publikacji
Rozmiar pliku
472.9 KB
Nazwa pliku
Zal.-nr-4-do-Zaproszenia-warunki-techniczne-na-sklad-i-druk-publikacji.pdf
Data publikacji
2021-08-18 11:10
Rejestr zmian