2021 o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 złotych

Page

Świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania zarządzającego systemem ASG-EUPOS30-03-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130000-zlotych/swiadczenie-uslugi-asysty-technicznej-dla-oprogramowania-zarzadzajacego-systemem-asg-eupos2 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.4.2021.GI
Page

Świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania zarządzającego systemem ASG-EUPOS18-03-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130000-zlotych/swiadczenie-uslugi-asysty-technicznej-dla-oprogramowania-zarzadzajacego-systemem-asg-eupos Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.2.2021.GI
Page

Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii08-03-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130000-zlotych/obsluga-informatyczna-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.1.2021.BDG
Rejestr zmian