2021 o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 złotych

Page

Dostawa serwerów rack oraz macierzy dyskowej05-10-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130000-zlotych/dostawa-serwerow-rack-oraz-macierzy-dyskowej Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.13.2021.BDG
Page

Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby infrastruktury SIG wraz z usługami rozszerzonej gwarancji28-09-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130000-zlotych/dostawa-sprzetu-i-oprogramowania-na-potrzeby-infrastruktury-sig-wraz-z-uslugami-rozszerzonej-gwarancji Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.12.2021.IZ
Page

Usługa konserwacji i opieki serwisowej systemu UMM20-09-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130000-zlotych/usluga-konserwacji-i-opieki-serwisowej-systemu-umm Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.11.2021.IZ
Page

Pomiar GNSS punktów osnowy wysokościowej wraz z opracowaniem wyników, w ramach modernizacji podstawowej osnowy wysokościowej na obszarze kraju20-08-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130000-zlotych/pomiar-gnss-punktow-osnowy-wysokosciowej-wraz-z-opracowaniem-wynikow,-w-ramach-modernizacji-podstawowej-osnowy-wysokosciowej-na-obszarze-kraju Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.10.2021.GI
Page

Usługi konfiguracji i konserwacji urządzeń teleinformatycznych w centrach zarządzających i na stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS05-08-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130000-zlotych/uslugi-konfiguracji-i-konserwacji-urzadzen-teleinformatycznych-w-centrach-zarzadzajacych-i-na-stacjach-referencyjnych-systemu-asg-eupos Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.9.2021.GI
Page

Pomiar fundamentalnej i bazowej osnowy magnetycznej kraju wraz z opracowaniem wyników16-07-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130000-zlotych/pomiar-fundamentalnej-i-bazowej-osnowy-magnetycznej-kraju-wraz-z-opracowaniem-wynikow Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.8.2021.GI
Page

Pozyskanie danych wysokościowych22-06-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130000-zlotych/pozyskanie-danych-wysokosciowych Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.7.2021.GI
Page

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 221-04-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130000-zlotych/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-polski-zakres-2 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.6.2021.GI
Page

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 121-04-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130000-zlotych/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-polski-zakres-1 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.5.2021.GI
Page

Świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania zarządzającego systemem ASG-EUPOS30-03-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130000-zlotych/swiadczenie-uslugi-asysty-technicznej-dla-oprogramowania-zarzadzajacego-systemem-asg-eupos2 Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.4.2021.GI
Page

Świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania zarządzającego systemem ASG-EUPOS18-03-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130000-zlotych/swiadczenie-uslugi-asysty-technicznej-dla-oprogramowania-zarzadzajacego-systemem-asg-eupos Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.2.2021.GI
Page

Obsługa informatyczna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii08-03-2021

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130000-zlotych/obsluga-informatyczna-glownego-urzedu-geodezji-i-kartografii Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.1.2021.BDG
Rejestr zmian