Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 2

Pliki

PDF
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar pliku
285.3 KB
Nazwa pliku
Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Data publikacji
2021-04-21 11:24
PDF
Nazwa
SWZ - BDOT10k Zakres 2
Rozmiar pliku
264.3 KB
Nazwa pliku
SWZ-BDOT10k-Zakres-2.pdf
Data publikacji
2021-04-21 11:24
PDF
Nazwa
Załącznik nr 1 do SWZ - SOPZ - ZAKRES 2
Rozmiar pliku
944.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-1-do-SWZ-SOPZ-ZAKRES-2.pdf
Data publikacji
2021-04-21 11:23
PDF
Nazwa
Załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy - ZAKRES 2
Rozmiar pliku
386.3 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-2-do-SWZ-wzor-umowy-ZAKRES-2.pdf
Data publikacji
2021-04-21 11:22
FILE
Nazwa
Załączniki nr 3a - 3l do SWZ - Wzór Formularza ofertowego
Rozmiar pliku
480.5 KB
Nazwa pliku
Zalaczniki-nr-3a-3l-do-SWZ-Wzor-Formularza-ofertowego.zip
Data publikacji
2021-04-21 11:23
FILE
Nazwa
Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (JEDZ)
Rozmiar pliku
85.9 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-4-do-SWZ-Wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-JEDZ.zip
Data publikacji
2021-04-21 11:23
DOC
Nazwa
Załącznik nr 5 do SWZ ośw 108 ust.1 pkt 3-6
Rozmiar pliku
33.2 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-5-do-SWZ-osw-108-ust.1-pkt-3-6.docx
Data publikacji
2021-04-21 11:22
DOC
Nazwa
Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
Rozmiar pliku
31.8 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-6-do-SWZ-Wzor-oswiadczenia-z-art.-117-ust.-4-ustawy-Pzp.docx
Data publikacji
2021-04-21 11:22
DOC
Nazwa
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór wykazu osób
Rozmiar pliku
38.0 KB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-7-do-SWZ-Wzor-wykazu-osob.docx
Data publikacji
2021-04-21 11:24
FILE
Nazwa
Załącznik nr 8 do SWZ - Identyfikator postępowania i Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP(2)
Rozmiar pliku
2.2 MB
Nazwa pliku
Zalacznik-nr-8-do-SWZ-Identyfikator-postepowania-i-Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP2.zip
Data publikacji
2021-04-21 11:25
PDF
Nazwa
Wyjaśnienia SWZ
Rozmiar pliku
116.3 KB
Nazwa pliku
Wyjasnienia-SWZ.pdf
Data publikacji
2021-04-26 14:17
PDF
Nazwa
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Rozmiar pliku
96.4 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-kwocie-przeznaczonej-na-realizacje-zamowienia.pdf
Data publikacji
2021-05-26 11:03
PDF
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar pliku
129.8 KB
Nazwa pliku
Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
Data publikacji
2021-05-27 10:44
PDF
Nazwa
Informacja o wyborze oferty
Rozmiar pliku
139.5 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-wyborze-oferty.pdf
Data publikacji
2021-07-01 12:45
PDF
Nazwa
Informacja o unieważnieniu części zamówienia nr 6
Rozmiar pliku
208.5 KB
Nazwa pliku
Informacja-o-uniewaznieniu-czesci-zamowienia-nr-6.pdf
Data publikacji
2021-08-12 06:57
Rejestr zmian